Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Cadrul Legal USEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acte normative


ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE USEM

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG 1007 din 10.12.2014)

Regulament privind  organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul USEM

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii superioare de doctorat, ciclul III în cadrul școlii doctorale ale USEM

Contract-cadru de studii superioare de doctorat al USEM 

Contract cu privire la înmatricularea la studii universitare de doctorat (ciclul III), în bază de taxă

Metodologie privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul USEM pentru anul de studii 2020-2021

ORDIN Nr. 01/ȘD din 01 septembrie 2020 cu privire la: taxa de studii, taxa de înscriere la concursul de admitere la Ciclul III Doctorat 2020-2021

Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017

Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, la studiile superioare de doctorat în cadrul USEM pentru anul universitar 2017-2018

Ghid privind redactarea tezei de doctorat și a rezumatului