Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Events

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

View all events

CICLUL I

Facultatea
Specialitatea
Nr. total de credite
Drept
Drept penal
240
Drept economic
240
Drept internațional
240
Drept constituțional și drept administrativ
240
Științe Economice
Finanțe și Bănci
180
Contabilitate
180
Servicii hoteliere, turism și agrement
180
Business și Administrare
180
Jurnalism și Științe ale Comunicării
Jurnalism și procese mediatice
180
Psihologie și Asistenţă Socială
Psihologie
180
Ştiinţe Politice și Relații Internaționale
Relații internaționale
180
 
 

CICLUL II – Științific

Facultatea
Specialitatea
Nr. total de credite
Drept
90
90
90
90
Științe Economice Economia și administrarea afacerilor 120
 
 

CICLUL II – Profesional

Facultatea
Specialitatea
Nr. total de credite
Drept
120
120
120
120
Științe Economice
120
Psihologie și Asistenţă Socială
120
120
120
Ştiinţe Politice și Relații Internaționale
120
 
CICLUL III 
Domeniul științific: 5. Ştiinţe sociale şi economice
Ramura științifică: 55. Ştiinţe juridice

Profilul științific: 552. Drept Public

Specialitatea științifică: 
552.01. Drept constituţional studii cu frecvență frecvență redusă
552.02. Drept administrativ studii cu frecvență frecvență redusă
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) studii cu frecvență frecvență redusă
552.04. Drept funciar și al mediului studii cu frecvență frecvență redusă
552.05. Drept informațional studii cu frecvență frecvență redusă
552.06. Dreptul științei, educației și culturii studii cu frecvență frecvență redusă
552.07. Drept contravenţional studii cu frecvență frecvență redusă
552.08. Drept internaţional şi european public studii cu frecvență frecvență redusă

Profilul științific: 553. Drept Privat

Specialitatea științifică: 
553.01. Drept civil studii cu frecvență frecvență redusă
553.02. Dreptul afacerilor studii cu frecvență frecvență redusă
553.03. Drept procesual civil studii cu frecvență frecvență redusă
553.04. Dreptul familiei studii cu frecvență frecvență redusă
553.05. Dreptul muncii și protecției sociale studii cu frecvență frecvență redusă
553.06. Drept internaţional şi european privat studii cu frecvență frecvență redusă

Profilul științific: 554. Drept Penal

Specialitatea științifică: 
554.01. Drept penal şi execuţional penal studii cu frecvență frecvență redusă
554.02. Criminologie studii cu frecvență frecvență redusă
554.03. Drept procesual penal studii cu frecvență frecvență redusă
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative studii cu frecvență frecvență redusă