Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Information for Students

sus

Informația repartizată pe Facultăți


Drept


Științe Economice


Limbi Moderne


Jurnalism

și Științe ale Comunicării


Psihologie

şi Asistenţă Socială


Ştiinţe Politice

și Relații Internaționale

 Despre examenul final – Promoția 2022


Regulamentul privind pregătirea tezei de licență la USEM

Extras din procesul verbal nr.9 al Ședinței Senatului USEM din 05 mai 2022

Cu privire la Modificarea Anexei 2 din Regulamentul privind pregătirea tezei de licență la USEM

Regulamentul privind pregătirea tezei de master la USEM


Alte regulamente

  

Facultatea de Drept:

 

Ciclul I

 
 

Ciclul II

 

Ciclul III

 
 
 

Facultatea de Științe Economice:

 
Orarul lecțiilor de sinteză
 
 
 

Facultatea de Limbi Moderne:

 
 
 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării:

 
 
 
 

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială:

 
 

Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale:

 

Ciclul I

     Curricule (ziFR)
 

Ciclul II