Contacts

USEM Reception
+373 22 509 122

Study Department 
+373 22 509 140

Admission Committee
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Faculty of Law
+373 22 509 137

Faculty of Psychology
and Social Work

+373 22 509 196

Faculty of Journalism
and Communication Sciences
+373 22 509 193

Accounting
+373 22 509 143

High School Reception
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

USEM Hotline
(for complaints or suggestions)
+373 22 509 127

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Lista cărților disponibile la Catedra Politici Mondiale și Relații Internaționale

Lista surselor bibliografice la programul de studii superioare de master Studii Diplomatice la catedra Politici mondiale și Relații Internaționale

 

 1. Dughin Al., Destin Eurasianist, Chișinău, 2017, Universitatea Populară, Tipogr. Prag – 3.
 2. Beniuc V., Politica Externă de Securitate și Apărarea a Uniunii Europene, Chișinău, 2020, IRIM, Tipogr. Print- Caro.
 3. Beniuc V., Managementul Politicilor de Securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est, Materialele Conferinței științifico-practice, Chișinău,2017, IRIM, Tipogr. Print-Caro.
 4. Beniuc L., Dreptul Relațiilor Internaționale al Uniunii Europene prin Prisma Prevederilor Tratatului de la Lisabona, Chișinău, 2015, IRIM, Tipogr. Print-Caro.
 5. Beniuc V., Managementul Public și Guvernanța în Uniunea Europeană, Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, Chișinău,2015, IRIM, Tipogr. Print-Caro.
 6. Beniuc V., Roșca L., Managementul Public al Programelor Europene, Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, Chișinău, 2016, IRIM, Tipogr. Print-Caro.
 7. Osmochescu T., Republica Moldova în Contextul Necesităților de Modernizare, Chișinău, 2018, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Tipogr. Centrală.
 8. Osmochescu T. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale, Chișinău, 2016, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Tipogr. Centrală.
 9. Diacon M., Juc V., Prevederi de Politică Externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice din Republica Moldova, Chișinău, 2016, Institutul de cercetări juridice și poloitice, Tipogr. centrală.
 10. Dughin Al., Relații Internaționale, Paradigme, Teorii, Sociologie,Chișinău, IRIM, 2016, Tipogr. Print-Caro.
 11. Florence B., Klebes H., Cadrul Juridic al Consiliului Europei spre un spațiu juridic paneuropean, Chișinău, 2007, Tipogr. Centrală.
 12. Rusnac Gh., Moșneaga V., Din agenda de lucru a ambasadei Republica Moldova, Chișinău, 2015, Tipogr. Centrală.
 13. Cloșcă I., Dreptul Internațional Umanitar al conflictelor armate, București, 1993, Ed. Șansa.
 14. Varzari P., Istoria Politică a Republicii Moldova, Chișinău, USPEE, 2019, Tipogr. Europress.
 15. Șerban N., Noi, Popoarele sau Noi, Guvernele?, Proiect de reformă a Națiunilor Unite, București, 2019, Ed. Centrul Tehnic-Editorial al Armatei.
 16. Cucoș D., Protecția Diplomatică a Națiunilor în Dreptul Internațional Public, Monografie, Chișinău, CEP USM,2007.
 17. Neguț S., Geopolitica, Tensiuni Geopolitice induse de ținuturile istorice, București, 2005, Ed. Top Form.
 18. Anghel I.M., Dreptul Diplomatic și Consular, București, 1996, Ed. Lumina Lex.
 19. Juc V., Modernizarea Social – Politică a Republicii Moldova în Contextul Extinderii Procesului Integraționist European (Partea a II –a), Chișinău, 2019, Tpogr. Centrală.
 20. Moșneaga V., Moraru V., Rusnac G., Țurcanu V., Fațetele Unui Proces: Migrația Forței de Muncă din Republica Moldova în Italia, Chișinău, 2011, Ed. Editerra Prim.
 21. Munteanu I., Partidele Politice din Republica Moldova: legi, practici și reforme, Chișinău, 2010, Ed. Cartier
 22. Buruian A., Teoria Relațiilor Internaționale, Ediția a III –a, Chișinău, 2008, CEP USM.
 23. Arhiliuc V. Diplomația Preventivă și Securitatea Colectivă a Statelor, Chișinău, 1999.
 24. Rizescu G., Diplomația Parlamentară, Rolul Ei În Soluționarea Problemelor Internaționale, București, 2000, Ed. Lumina Lex.
 25. Cheșculescu C., Dreptul Internațional Umanitar Al Conflictelor Armate, Documente, București, 1993, Ed. Șansa SRL.
 26. Rusnac G., Moșneaga V., Din Agenda de Lucru a Ambasadei Republicii Moldova în Italia (2008 – 2011), Chișinău, 2015, Tipogr. Centrală.
 27. Benoît-Rohmer F., Klebes H., Cadrul Juridic al Consiliului Europei, Spre un Spațiu Juridic European, Publicații ale Consiliului Europei, 2007, Ed. Tipogr. Centrală.
 28. Varzari P., Istoria Politică a Republicii Moldova (Note de curs), Chișinău, 2019, Tipogr. Europress.
 29. Nicolae Ș., Noi, Popoarele sau Noi, Guvernele?, proiect de reformă a Națiunilor Unite, București, 2019, Ed. Centrul Tehnic – Editorial al Armatei.
 30. Manualul Referitor la Proceduri și Criterii de Determinare a Statutului de Refugiat, Reeditat 2000, Chișinău, Republica Moldova.
 31. Buruian A., Geopolitica Lumii Contemporane , Chișinău, 2003, Tipogr. Centrală.
 32. Buruian A., Introducere în Practica Diplomatică și Procedura Internațională, Ediția a II- a, Chișinău, 2008, Ed. Cartier.
 33. Buruian A., Introducere în Teoria Relațiilor Internaționale, Chișinău, 2007. Ed. CEP USM.
 34. Buruian A., Relațiile Internaționale, Politica Externă și Diplomația, Chișinău, 2007, Ed. CEP USM.
 35. Dornean A., Gestiunea Fondurilor Structurale Europene, București, 2013, Ed. C.H. Beck.
 36. Juc V., Mîtcu S., Activități Nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului De Nord, Chișinău, 2015, Biblioteca Științifică Centrală Andrei Lupan.
 37. Stoica S., Dicționarul Partidelor Politice din România 1989 – 2004, București, 2004, Ed. MERONIA.
 38. Marga A., După Globalizare, 2018, Ed. Meteor Press.
 39. Dungaciu D., Enciclopedia Relațiilor Internaționale, Vol. I., București, 2017, Ed. RAO.
 40. Dungaciu D., Enciclopedia Relațiilor Internaționale, Vol. II., București, 2017, Ed. RAO.
 41. Dezvoltarea Cadrului Juridic Al Republicii Moldova în Contextul Necesităților de Securitate și Asigurare a Parcursului European (Partea a II- a), Chișinău, 2019, Centrală.
 42. Neguț S., Geopolitica, București, 2015, Meteor Press.
 43. Dungaciu D., Enciclopedia de Diplomație, București, 2019, Ed. RAO.
 44. Naumescu V., Criza Uniunii Europene și ordinea globală în era Trump, București, 2017, Ed. TREI.
 45. Modernizarea Social – Politică a Republicii Moldova în Contextul Extinderii Procesului Integraționist European, Chișinău, 2018, Tipogr. Centrală.
 46. Tescașiu B., Instituții europene, Schimbări și adaptări din perspectiva extinderii UE., București, 2009, Ed. C.H. Beck.
 47. Ion O-A., Guvernanța Uniunii Europene, Abordări actuale., Iași, 2013. Ed. Polirom.
 48. Ungureanu M., Instituții, Alegeri Individuale și Acțiune Colectivă, Iași, 2014, Ed. Polirom.
 49. Chiriță E., Diplomați în Jurul Lumii, București, 2014, Ed. UNIVERSITARĂ.
 50. Pîrțac G., Oleinic L., Tuceacov E., Politologie, Chișinău, 2010, Ed. Vizual Design.
 51. Motoc I., Despre Democrație în Europa Unită., București, 2012, Ed. Humanitas.
 52. Bîrzea C., Politicile și Instituțiile Uniunii Europene, București, 2001, Ed. Corint.
 53. Moldoscopie, Probleme de analiză politică, Chișinău, 2017, USM, USPEE, AMSP.
 54. Raport Privind Respectarea Drepturilor și Libertăților Omului în Republica Moldova în Anul 2018, Chișinău, 2019, Tipogr. Print-Caro.
 55. Cernencu M., Boțan I., Evoluția Pluripartitismului Pe Teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, 2009, ADEPT.
 56. Grabbe H., Puterea de transformare a UE, Europenizarea prin intermediul condițiilor de aderare în Europa Centrală și de Est, Chișinău, 2006, Ed. Epigraf.
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.