Contacts

USEM Reception
+373 22 509 122

Study Department 
+373 22 509 140

Admission Committee
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Faculty of Law
+373 22 509 137

Faculty of Psychology
and Social Work

+373 22 509 196

Faculty of Journalism
and Communication Sciences
+373 22 509 193

Accounting
+373 22 509 143

High School Reception
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

USEM Hotline
(for complaints or suggestions)
+373 22 509 127

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Lista suportului curricular editată la Facultatea Științe economice pentru asigurarea metodică a programelor de studii

Note de curs


Nr. Autor, denumire, anul ediției, editura Numărul de exemplare
1.                    Șargu Lilia, Daniliuc Aliona, Management . Chişinău, USEM, p.88 (note de curs), 2014 50 ex
2.                    Șușu-Țurcanu Aurelia, Managementul activității inovaționale (concept, problem,evaluări) Chişinău, USEM, p.348, 2014 50 ex
3.                    Șușu-Țurcanu Aurelia, Managementul activității inovaționale (concept, problem,evaluări) Chişinău, USEM, p.348, 2014. 50 ex
4.                    Щербатюк В.В., Евдокимович В.И. Основы финансово-хозяйственного контроля. Учебное пособие, 2015 50 ex
5.                    Daniliuc A., Șargu L., Diplomaţie economică şi negocierea de afaceri, Chişinău, USEM, editura Adrilang, 2016, 148 p 50 ex
6.                    Armeanic A.,Şargu L., Ilana A., Suport didactic,  Drept Fiscal, Chișinău, USEM, editura Adrilang, 2016, ISBN 978-9975-4473-6-2, 9,8 c.a 50 ex
7.                    Gribincea A., Şargu L., Gribincea C., Suport didactic Organizarea Comerţului Exterior, Chișinău, USEM, 2016, 287 p., 50 ex
8.                    Ţurcan A , Macroeconomie aplicată şi politici macroeconomice. Centrul editorial USEM, 416 p., 2014. 50 ex
9.                    Dictionar explicativ de termeni economici roman francez., Centrul editorial USEM, 2014, 72 p. 50 ex
10.                Dascaliuc Daniela, Managementul riscurikor în afaceri, USEM, Chisinau 2015 50 pag. 20 ex
11.                Șargu L., Managementul calitatii totale, USEM, Chisinau, 2015, 89 pag 20 ex
12.                Chisili S. Marketingul serviciilor, USEM, Chisinău, 2015, 67 pag 20 ex
13.                Deliu A., Sisteme de planificare în afaceri, USEM, Chisinău, 2015, 83 pag. 20 ex
14.                Dascaliuc D., Bazele activității investiționale, USEM, Chisinau, 2015, 65 pag. 20 ex
15.                M. Grîu, Fiscalitate, Chisinau 2015, 79 pag 20 ex
16.                M. Grîu, M. Manoli, Note de curs, Contabilitatea impozitelor, Chisinau, 2015,  82 pag. 20 ex
17.                Matricala A., Tranzactii bursiere, Chisinau, 2015, 60 pag. 20 ex
18.                Lupu C. Bazele funcționării piețelor de capital, Chisinău, 2015, 157 pag. 20 ex
19.                Slutu N. Dreptul afacerilor, USEM, Chisinau, 2015, 52 pag 20 ex
20.                Duhlicher Gr., Finanțele întreprinderii, USEM, Chisinau, 2014, 69 pag 20 ex
21.                Duhlicher Grigore, Management financiar, USEM, Chisinau, 2014, 40 pag. 20 ex
22.                Lupu C. Moneda si credit, USEM, Chisinau, 94 pag 20 ex
23.                Deliu A. Analiza activității economico-financiara, USEM, Chisinău, 2015 20 ex
24.                Chisili S. Logistica, USEM, Chisinău, 2015, 58 pag 20 ex
25.                Cheptine A., Integrarea europeană, USEM, Chisinău, 2015, 75 pag. 20 ex
26.                Duhlicher Grigore, Preturi si tarife, USEM, Chisinau, 2014, 48 pag. 20 ex
27.                Sedletchi O., Filozofie, USEM, Chisinau, 2015, 64 pag 20 ex
28.                Șargu L. Bazele științei mărfurilor, Chisinau, USEM, 2015, 125 pag. 20 ex
29.                M. Grîu, M. Manoli, Note de curs, Contabilitate managerială, Chișinău, USEM, editura Lira, 2017, 275 p., 50 ex
30.                Şargu L., Frumusachi E., Suport didactic, Comerţ internaţional, Chişinău, Editura Lira, 2017, 96 p., ISBN 978-9975-3152-3-4, 3,5 c.a 50 ex
31.                Gribincea C., Șargu L., Suport de curs, la disciplina Comerț internațional Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
32.                Șargu L., Suport de curs, la  Metodologa cercetărilor științifice, Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
33.                Chisili S., Suport de curs, la disciplina Metode și tehnici de promovare Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
34.                Chisili S., Suport de curs, la disciplina Cercetări și analiză de piață Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
35.                Catan P., Suport de curs, la disciplina Managementul schimbărilor Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
36.                Catan P., Suport de curs, la disciplina Management strategic Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
37.                Lupu C., Suport de curs, la disciplina Analiza economico-financiară aprofundată Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
38.                Lupu C. Suport de curs, la disciplina Managementul proiectelor Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
39.                Lupu C., Suport de curs, la disciplina Managementul comercial Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
40.                Duhlicher Gr., Suport de curs, la disciplina Tehnici de previziune și control de gestiune Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
41.                Duhlicher Gr., Suport de curs, la disciplina Economie managerială Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
42.                Catan P., Suport de curs, la disciplina Managementul schimbărilor Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
43.                Y.Kozak, A.Gribincea, C. Gribincea [et al]. International Organizations. Chisinau, IRIM, 2018, 311p. ISBN 978-9975-56-515-8  13,0 c.a. 20 ex
44.                Y.Kozak, A.Gribincea, C. Gribincea [et al]. Economy of foreign countries. Chisinau, IRIM, 2018, 316p. ISBN 978-9975-56-587-5  13,2 c.a. 20 ex
45.                Gribincea A., Coșciug C., Gribincea C. “Organizarea excursiilor si tehnici de ghidaj”, Chisinau, ULIM, 2018, 143p. ISBN 978-9975-56-557-8     6,0 c.a. 20 ex
46.                Gribincea A. Gribincea C. Expertiza ecologica a mărfurilor de consum. Partea 1. Bazele expertizei ecologice a mărfurilor de consum. Suport de curs. Chișinău, UASM, 2018 228p. ISBN 978-9975-108-49-2  9,5 c.a 20 ex
47.                Catan P., Suport de curs, la disciplina Management strategic Chișinău, 2018, 70 p 20 ex
48.                Duhlicher Gr., Suport de curs, la disciplina Planificarea financiară și politici financiare a întreprinderii Chișinău, 2019, 70 p 20 ex
49.                Dascaliuc D., Suport de curs, la disciplina Strategii de dezvoltare a IMM Chișinău, 2019, 70 p 20 ex
50.                Lupu C.,Dascaliuc D., Suport de curs, la disciplina Planificarea, evaluarea și administrarea afacerilor Chișinău, 2019, 70 p. 20 ex
51.                Șargu L., Suport de curs, Economia ramurilor, Chișinău, 2019, 69 p. 20 ex
52.                Șargu L., Suport de curs, Managementul negocierilor Chișinău, 2019, 78 p. 20 ex
53.                Dascaliuc D., Suport de curs, la disciplina Managementul riscurilor în afaceri Chișinău, 2019, 48 p. 20 ex
54.                Chisili S., Suport de curs, la disciplina Cercetări de piață Chișinău, 2019, 69 p. 20 ex
55.                Gîlca C., Suport de curs, la disciplina Managementul resurselor umane în business Chișinău, 2019, 80 p. 20 ex
56.                Lupu C., Matricală A., Suport de curs, la disciplina Creditarea bancară a afacerilor Chișinău, 2019, 64 p. 20 ex
57.                Șargu L., Suport de curs, la disciplina Managementul calității Chișinău, 2019, 64 p. 20 ex
58.                Șargu L., Suport de curs, la disciplina Comunicarea și negocierea în afaceri pentru Chișinău, 2019, 60 p. 20 ex
59.                Șargu L., Suport de curs, Implimentarea sistemelor ISO în afaceri Chișinău, 2020, 69 p. 20 ex
60.                Manoli M., Suport de curs, la disciplina Fiscalitate Chișinău, 2020, 70 p. 20 ex
61.                Manoli M., Suport de curs, la disciplina Auditul întreprinderii Chișinău, 2020, 62 p. 20 ex
62.                Manoli M., Suport de curs, la disciplina Standarde internaționale de raportare financiară Chișinău, 2020, 50 p. 20 ex
63.                Dascaliuc D., Suport de curs, la disciplina Elaborarea studiului de fezabilitate Chișinău, 2020, 56 p. 20 ex
64.     Chisili S., Suport de curs, la disciplina Politici și practici concurențiale Chișinău, 2020, 69 p. 20 ex
65.                Duhlicher Gr., Suport de curs, la disciplina Planificarea bugetară Chișinău, 2020, 80 p. 20 ex
66.                Frumusachi L., Suport de curs, la disciplina Organizarea contabilității în afaceri Chișinău, 2020, 80 p. 20 ex
67.                ŞARGU, Lilia. Sistemul de management al calității. Între teorie și reglementare, Chişinău, USEM, 2022, 282 p., 6,77 c.a., ISBN 978-9975-3508-3-9 300 ex
68.                Ulinici A., Particularitățile comerțului exterior, Monografie, Chișinău, Print Caro, USEM, 2022, 267 p. ISBN 978-9975-165-11-2 100 ex
69.                IGNAT, Gabriela, ȘARGU, Nicu. Accounting management decision tool in business: monograph/ Gabriela IGNAT, Nicu ȘARGU. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2022. – 151 p., (contributia autorului 4,27 c.a.) ISBN 978-80-8185-045-5 20 ex
70.                TIMUȘ, Angela, IGNAT, Gabriela, ȘARGU, Nicu.  Evaziunea fiscală în Republica Moldova și modalitățile de combatere, Iaşi: Editura Ion Ionescu de la Brad, 2022, 156 pag. ISBN 978-973-147-458-8 20 ex
71.                Gribincea C., Sargu L., Gribincea A. Bazele turismului. Note de curs. USEM, 2021, 133p. ISBN 978-9975-3423-4-6 50 ex
72.                Ulinici, A. Managementul comparat. Chişinău.: Print Caro,USEM 2021. – 240p. ISBN 978-9975-3293-9-2. 50 ex
73.                Șargu, L.; Ulinici, A. Bazele antreprenoriatului. Ch.: Andrilang,USEM 2021. 104p. ISBN 978-9975-3423-7-7 50 ex
74.                Șargu L., Coman C., Negocierile între metodă și proces în condiții atipice, Monografie, Varșovia: editura iScience Sp.zo.o., Polonia, 2020, 120 pag. 12,5 c.a., ISBN 978-83-66216-23-5 50 ex
75.                Gabriela IGNAT, Lilia ȘARGU, Teodor BIVOL, Performanță prin management și comunicare financiară, Editura Lira, Chișinău, 2020, (Tipogr. "Adrilang"). – 219 p., ISBN 978-9975-3287-8-4, c.a. 9,65 50 ex
 

Indicații metodice


Nr. Autor, denumire, anul ediției, editura Numărul de exemplare
76.                Deliu Angela, Economia unităţilor economice.p.43, 2012 50 ex
77.                Deliu Angela, Microeconomia - Teoria cererii şi ofertei (sinteze şi probleme)p.20, 2012 50 ex
78.                Șușu-Țurcanu Aurelia, Ghid metodologic pentru evaluarea statistic a companiei CDI în contextual dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. P.112, 2014 50 ex
79.                Șușu-Țurcanu Aurelia, Teorie economică – Macroeconomie. (indicații metodice pentru lucrul individual0 P.1, P.88, 2014 50 ex
80.                Șușu-Țurcanu Aurelia, Statistica I. Bazele statisticii ( probleme și teste propuse spre rezolvare. Temele 1- 6.) P.40, 2014 50 ex
81.                Șușu-Țurcanu Aurelia, Statistica I. Bazele statisticii (proble și teste propuse spre rezolvare. Temele 7-11) p.56, 2014 50 ex
82.                Şargu L. Rogojină E.Ghidul stagiului de practica, Centrul editorial USEM, 2014 50 ex
83.                Şargu L., ş.a., Ghid pentru elaborarea tezei de licenţă pentru ciclul I studii superioare de licenţă în cadrul facultăţii de Ştiinţe Economice, Chişinău, USEM, editura Adrilang, 2015, 30 p 50 ex
84.                Şargu L., ş.a. GHID pentru elaborarea tezei de master pentru ciclul II studii superioare de masterat în cadrul facultăţii de Ştiinţe Economice, Chişinău, USEM, editura Adrilang, 2015, 36 p 50 ex
85.                Şargu L, Burbulea R, Îndrumar pentru seminare şi lucrul individual la Management, Chișinău, USEM, editura Adrilang, 2015, 68 p. 50 ex
86.                Burbulea R., Şargu L.,Îndrumar pentru seminare şi lucrul individual la Marketing Internaţional, Chișinău, USEM, editura Adrilang, 2015, 83 p. 50 ex
87.                ЩЕРБАТЮК В.В. Новый план счетов бухгалтерского учета. Справочное пособие. Кишинев: Европейский университет Молдовы, 2015. 50 ex
88.                Gribincea A., Şargu L., Frumusachi E., ghid metodic, Exportul în ţările europene,Chişinău, USEM, 2016 50 ex
89.                Deliu A., Frăsîneanu P., L. Șargu, Duhlicher A. Economia - Analiza – Mediile și exprimarea lor. Culegere de probleme. Chişinău: USEM, 2017. 76 p., 50 ex
90.                Deliu A., Burbulea R., Duhlicher A., Frăsîneanu P. Economia întreprinderii. Lucrare metodică – Lucrare de verificare. Chişinău: Universitatea USEM, 2017. 72 p., 50 ex
91.                Şcerbatiuc V. Conturi contabile: Ghid practic. – Chişinău: USEM, 2017. – 1,5 c.a 50 ex
92.                Щербатюк В.B. Cчетa бухгалтерского учeта: краткий справочник. – Кишинeв: USEM, 2017. – 1,5 п.л. 50 ex
93.                Șargu L., Frumusachi E., teste, Organizarea activităţii vamale, Chișinău, Editura Lira, 2017, 25 p., 50 ex
94.                Catan Petru - Пармакли Д., Кураксина С. Учебное пособие „Алгоритм оценки  и прогнозирования экономических показателей деятельности предприятий в динамике”, Комрат, КГУ, 2021. 50 ex
95.                Deliu A. Economie - Microeconomie – Teoria interacțiunii cererii şi ofertei. Sinteze şi probleme. Moldova, 2020. 44 p. coli de autor 5,35. 50 ex
96.                Deliu A., Frăsîneanu P. Economia și statistica întreprinderii – corelarea neparametrică - indicatorii corelației în aplicare. sinteze - probleme. Moldova, 2020. 104 p. coli de autor 5,2. 50 ex

Culegeri de lucrări științifice

Nr. Autor, denumire, anul ediției, editura Numărul de exemplare
97.                Materialele conferinții  Naționale cu participare internațională. “Turizmul și dezvoltarea comunitară. Tourizm and Community Development. Туризм и развитие общин. Turismo y desarrollo comunifario. Tourisme et developpement communautaire.” P.272, 2014 150 ex
98.                Materialele conferinței Naționale cu Participare Internațională. “Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor member.” P.143, 2014, . ISBN 978-9975-3041-2-2 150 ex
99.                Turismul şi dezvoltarea societăţii Materialele Conferinţei Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională, Ediţia a II-a Chişinău, din 25-26 septembrie 2015, ISBN 978-9975-3041-8-4 150 ex
100.            Stability, growth and prosperity – in the European space. (Materials of conference with international participar – tion.) p.263, 2015, ISBN 978-9975-3041-4-6 150 ex
101.            European economic integration Materials of international conference, 25-26 march, 2016, Chişinău : USEM, 2016, ISBN 978-9975-3147-2-5. 150 ex
102.            Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Integrarea Europeană: aspecte economico-juridice", Ed. a 4-a, 21 decembrie, Chişinău editura Lira, 2018, ISBN 978-9975-3287-0-8 150 ex
103.            Conferință Științifică Internațională „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării Europene”, Chișinău, USEM, 2019, 12-13 decembrie 2019, ISBN 978-9975-3287-6-0 150 ex
104.            collecting scientific papers 4th International Conference "Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration", December 3-4, 2021, Vol. 1. Chişinău : ISBN 978-9975-3527-1-0 150 ex
105.            Conferința științifică Internațională "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene", Ediţia a 5-a, 2-3 decembrie 2022, Chişinău : Culegere de lucrări  Chişinău : USEM, 2022 (Adrilang).pag 34-40, ISBN 978-9975-3527-8-9 150 ex
106.            Conferința Ştiințifică Internațională "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene", Ediţia a 6-a, 1-2 decembrie 2023, Chişinău : Culegere de lucrări / coordonatorul ediției: Șargu Lilia ; comitetul științific: Sedlețchi Iurie (Moldova), Puşca Andy (România) [et al.]. – [Chișinău] : [USEM], 2023 – . – ISBN 978-9975-3611-0-1. Vol. 1. – 2023. – 241 p 150 ex
107.            Conferința Ştiințifică Internațională "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene", Ediţia a 6-a, 1-2 decembrie 2023, Chişinău : Culegere de lucrări / coordonatorul ediției: Șargu Lilia ; comitetul științific: Sedlețchi Iurie (Moldova), Puşca Andy (România) [et al.]. – [Chișinău] : [USEM], 2023 – . – ISBN 978-9975-3611-0-1 Vol. 2. – 2023. – 271 p 150 ex

 
Coordonat:
Bibliotecar - Gîrleanu Lidia
Decembrie 2023

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.