Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Graduation dissertation topics - Faculty of Psychology

Tematica tezelor de licență 2018

 1. Fenomenul migrației ca experiență traumatică pentru copii și părinți.
 2. Influența învățăturii on-line asupra proceselor cognitive la elevii mici.
 3. Strategii de dezvoltare a empatiei la copii de vârsta preșcolară.
 4. Influența stereotipurilor și prejudecăților sociale asupra comunicării la adulți.
 5. Structurile noi cognitive și limbajul generației digitale.
 6. Rolul centrelor antiviolență în cazul fenomenului Stalking.
 7. Comportamentul emigranților între realitate și prejudecată.
 8. Cultura muncii în epoca schimbărilor, crizelor și instabilității financiare.
 9. Tratamentul pacienților afectati de Burnout din perspectiva demersului psihodinamic.
 10. Solitudinea și contextul virtual al adultului.
 11. Încrederea în partener ca factor al unei relații de cuplu reușite.
 12. Dezvoltarea creativității școlarului prin intermediul scrisului.
 13. Strategii de reducere a stresului parental.
 14. Metodologia dezvoltării creativității la preșcolari.
 15. Metodologii de dezvoltare cognitivă a elevilor de vârsta școlara mică.
 16. Agresivitatea în familii cu copii mici.
 17. Diminuarea agresivității la adolescent prin strategii de dezvoltare a stimei de sine.
 18. Instruirea interactivă, cale spre dezvoltarea motivației de sine.
 19. Abordări praxiologice privind diversitatea serviciilor acordate copiilor abandonați.
 20. Particularitățile conflictelor conjugale la tinerii din concubinaj și la cei căsătoriți.
 21. Specificul comunicării interpersonale în cuplu.
 22. Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevii din centrele de plasament.
 23. Strategii de prevenire a pedepselor în cadrul educației familiale a adolescenților.
 24. Comportamentul recidivant la deținuții tineri.
 25. Diminuarea dependenței stradale la adolescent prin intermediul strategiilor psihologice.
 26. Metodologii de consiliere a adolescenților cu accentuări de caracter.
 27. Optimizarea comunicării prin metode interactive.
 28. Tratamente și metode în tulburarea aspectului autistic.
 29. Intervenția psihologului în soluționarea conflictelor conjugale.
 30. Particularitățile atitudinale ale adolescenților  față de familie.
 31. Particularități de integrare a copiilor de vârsta timpurie în grădinițe.
 32. Dezvoltarea personalității preșcolarilor prin intermediul metodelor interactive.
 33. Impactul migrației părinților asupra dezvoltării personalității copiilor.
 34. Profilul psihologic al părinților abuzivi.
 35. Modalități de dezvoltare a încrederii în partener.
 36. Rolul familiei în formarea personalității copilului.
 37. Aspecte psihologice ale violenței domestice.
 38.  Intervenție terapeutică în situații de abuz și neglijare a copilului.
 39. Particularitățile psihologice ale infractorului.
 40. Impactul detenției asupra dezvoltării personalității minorului.
 41. Influența inteligenței emoționale asupra stimei de sine la adolescenți.
 42. Dimensiunile personalității infractorului minor.
 43. Profilul psihologic al cerșetorilor și vagabonzilor.
 44. Aspectul psihologic și comportamental al copilului străzii.
 45. Consecințele divorțului asupra copiilor.
 46. Rolul psihologului în recuperarea traumelor psiho-emoționale a victimelor Traficului de ființe umane.
 47. Impactul psihologic și social în familiile monoparentale.
 48. Factorii stabilității în cuplu.
 49. Aspecte psihologice ale cuplului mamă-copil în dificultate.
 50. Manifestarea conflictului agresiv al elevilor preadolescenți în mediul școlar.
 51. Abordări socio-juridice în prevenirea suicidului la adolescent.
 52. Educația sexuală a preșcolarilor în familie.
 53. Manifestarea comportamentală a tinerilor narcomani.
 54. Strategii de prevenire a consumului de alcool.
 55. Cauzele fumatului la adolescent.
 56. Profilul psiho-comportamental și integrarea socială a infractorului minor.
 57. Factorii de influență a stilului de viață a tinerilor.
 58. Cauzele comportamentului autodistructiv la adolescent.
 59. Teorii explicative ale personalității infractorilor.
 60. Dimensiunile activităţii psihologului cu copiii timizi.
 61.  Metode de gestionare a stresului la studenţi.
 62. Impactul calculatorului asupra dezvoltării personalităţii preadolescenţilor.
 63. Metodologia de consiliere a preadolescenţilor cu tulburări de comportament.
 64. Dezvoltarea gândirii pozitive prin intermediul trainingului psihologic.
 65.  Metodologia de dezvoltare a abilităţilor de comunicare a psihologului.
 66. Tehnici de consiliere aplicate în cazul depresiei.
 67. Servicii de consiliere şi terapie a familiilor afectate de stres.
 68. Aplicarea interviului în activitatea practică a psihologului.
 69.  Semnificaţii psihosociale ale adopţiei copilului.
 70. Servicii alternative de protecţie socială a copiilor aflaţi în dificultate.
 71.  Specificul comunicării profesionale în relaţia  „asistent social – beneficiar”.
 72.  Evaluarea serviciilor sociale comunitare oferite copiilor lipsiţi de ocrotire părintească.
 73. Calitatea serviciilor sociale acordate persoanelor de vârsta a treia.
 
 

Tematica tezelor de master 2018

 1. Autoeficacitatea și calitatea vieții la vârsta adultă.
 2. Legăturile de atașament între normalitate și patologie.
 3. Psihologia dezastrului – terorismul.
 4. Rolul seducției „ieri și azi” în viața de cuplu.
 5. Aspectele educației bilingve în familie.
 6. Psihodinamica maternității și depresiei post-partum.
 7. Nașterea prematură și consecințele asupra psihicului.
 8. Aspecte psihologice și strategii de coping în cuplul cu diagnoza infertilității.
 9. Consecințele psihologice în cazul copilăriei negate.
 10. Strategii de autoreglare a agresivității la preadolescenți.
 11. Particularitățile pshologice ale maltratării în rândul preadolescenților.
 12. Diagnoza relațiilor de comunicare în clasa de elevi.
 13. Managmentul organizării studiului individual al elevului.
 14. Dezvoltarea relaționării și comunicării copilului cu semenii prin activități psihologice și educative.
 15. Optimizarea climatului psihologic în colectivul colaboratorilor organelor de drept.
 16. Eficiența procesului de comunicare în relația educator-părinte-copil.
 17. Orientări valorice la adolescenții cu parinții peste hotare.
 18. Cauzele agresivității la preșcolarul mare.
 19. Particularitățile asistenței psiho-emoționale a femeii victimă a violenței domestice.
 20. Influența maternității asupra relațiilor dintre parteneri.
 21. Intervenția psihologului în soluționarea problematicii cuplului contemporan.
 22. Implicațiile psihologului în diminuarea cauzelor destrămării cuplurilor conjugale.
 23. Particularităţile asistenţei psihosociale a femeii victimă a violenţei domestice.
 24. Psiho-profilaxia delicvenței juvenile.
 25. Aspecte specifice ale comunicării didactice la vârsta timpurie.
 26. Comunicarea eficientă educator-părinte ca factor de dezvoltare a copilului.
 27. Reabilitarea psiho-emoțională a vârstnicilor fără adăpost.
 28. Reabilitarea victimelor traficului de ființe umane.
 29. Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentale la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive.
 30. Probleme psiho-emoționale ale copilului cu parinți detinuți.
 31. Relația dintre inteligența emoțională și stima de sine.
 32. Relaţia viaţă de familie-viaţă profesională.
 33. Familia şi rolul ei în dezvoltarea personală.
 34. Influența  terapiei cognitiv-comportamentale în combaterea depresiei post-partum.
 35. Influența motivației asupra stabilității în cuplul conjugal.
 36. Dimensiunile psihologice ale managerului școlar.
 37. Aspecte psihologice ale relaționării cadru didactic-elev.
 38. Modalități de combatere a stresului în muncă.
 39. Peronalitatea managerului și creșterea profesională a angajaților  – factori de decizie în succesul organizației.
 40. Parteneriatul familie-școală în dezvoltarea armonioasă a copilului.
 41. Strategii de dezvoltare a comunicării didactice.
 42.  Metode şi tehnici de rezolvare a conflictelor şcolare.
 43. Metode şi tehnici de dezvoltare a personalităţii profesorului.
 44.  Activitatea cadrului didactic pentru dezvoltarea încrederii de sine la elevi.
 45. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale în grupul şcolar.
 46. Stimularea inteligenţei emoţionale a copilului în familie.
 47.  Impactul psihologic şi educaţional al violenţei în şcoală.
 48.  Particularităţile fricii faţă de şcoală la elevii de vârstă şcolară mică.
 49.  Dezvoltarea personalităţii copilului prin joc.
 50.  Intervenţia psihologului în reabilitarea copiilor autişti.

 

 

 

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.