Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Admiterea la studii superioare de doctorat

Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM) anunţă admiterea la studii de doctorat, în bază de contract, pentru anul de studii 2020-2021.

La concursul de admitere pot participa cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini. 

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USEM se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, pentru anul de studiu 2020 - 2021

                                                             

PROGRAME DE DOCTORAT       

Domeniul ştiinţific

Ramura

ştiinţifică

Profilul

ştiinţific

Specialitatea

ştiinţifică

5. Ştiinţe sociale şi economice

55. Ştiinţe juridice 

552. Drept public

 

 

 

 

552.01. Drept constituţional

552.02. Drept administrativ

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

552.04. Drept funciar și al mediului

552.05. Drept informațional

552.06. Dreptul științei, educației și culturii

552.07. Drept contravenţional

552.08. Drept internaţional şi european public

553. Drept privat

 

553.01. Drept civil

553.02. Dreptul afacerilor

553.03. Drept procesual civil

553.04. Dreptul familiei

553.05. Dreptul muncii și protecției socilae

553.06. Drept internaţional şi european privat

554. Drept penal

 

 

 

554.01. Drept penal şiexecuţional penal

554.02. Criminologie

554.03. Drept procesual penal

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative

 

Depunerea dosarelor se desfășoară în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Studii Europene din Moldova, str. Gh.Iablocikin 2/1, biroul 202 sau 209, telefon de contact: (022) 509-138 sau (022) 509-148.

Candidaţii la studii superioare de doctorat susţin 2 probe de admitere la specialitatea aleasă.

Media minimă de admitere este 8 (opt).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine și atestarea cunoștințelor privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer, vor avea loc în perioada 5 - 16 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 19 - 30 octombrie 2020.

Accesați ordinul nr. 01/ȘD din 01 septembrie 2020 cu privire la: taxa de studii, taxa de înscriere la concursul de admitere la Ciclul III Doctorat 2020-2021

Programul de desfășurare a concursului de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul USEM
pentru anul de studii 2020-2021

Activitatea

Perioada

Înscrierea candidaților

14 septembrie – 02 octombrie

Testul de cunoaștere a unei limbi străine

5 octombrie

Testul privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explore

7 octombrie

Susținerea proiectului științific

09 octombrie

Susținerea examenului la disciplina de specialitate

12 octombrie

Afișarea rezultatelor

21 octombrie

Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii

19 – 30 octombrie

Înmatricularea candidaților admiși

2 noiembrie 2020

*Informații detaliate privind locul și ora desfășurării probelor de admitere vor fi oferite ulterior.

Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă următoarele acte: 

 1. Cerere de înscriere tip
 2. Curriculum Vitae
 3. Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate scontate), contrasemnat de conducătorul științific
 4. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de Master și a suplimentului
 5. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului
 6. Copia buletinului de identitate; (pentru cetăţenii străini copia paşaportului)
 7. Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele
 8. Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat ştiinţific (în volum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă
 9. Copia carnetului de muncă
 10. Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF, TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă străină. Pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină este percepută suplimentar taxa de 50 lei.
 11. Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută suplimentar o taxa de 50 lei.
 12. Fotografii: mărimea 3x4 cm. – 3 buc.
 13. Un dosar tip mapă
 14. Taxa de înscriere – 50 lei 

Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:

 1. Copia pașaportului având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare
 3. Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM  (cu excepția cetățenilor din România)
 4. Cazier judiciar.