Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Vector European

Informație generală:

Revista „Vector European” este o publicație științifico-practică periodică, recenzată, cu acces deschis, categoria „B”.

Revista „Vector European” este o revistă națională, în scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare a noilor informații, idei și metode, resimțite atât de practicieni, cât și de cercetătorii din sfera științelor juridice, științelor economice și psihologiei. Revista servește în calitate de platformă pentru discuții științifice, lansate de cercetătorii Universității de Studii Europene din Moldova (USEM), dar și o posibilitate de testare a capacităților pentru tinerii cercetători - doctoranzi și masteranzi, atât din cadrul USEM cât și din alte centre universitare din țară și de peste hotare.

Revista a fost fondată în anul 2013 de către Universitatea de Studii Europene din Moldova. Se editează cu o periodicitate de 2-3 numere anual.

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

ISSN: 2345-1106

E-ISSN: 2587-358X

https://doi.org/10.52507/2345-1106 

Indexare

 

Revista „Vector European” este indexata în următoarele baze de date:

 

Biblioteca electronică:

 1. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2023

 2. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2023

 3. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2022

 4. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2022 

 5. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2021

 6. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2021

 7. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2020

 8. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2020

 9. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 3 / 2019

 10. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2019

 11. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2019

 12. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2018

 13. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2018

 14. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3 / 2016

 15. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2 / 2016

 16. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1 / 2016

 17. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3 / 2015

 18. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2 / 2015

 19. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1 / 2015

 20. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3 / 2014

 21. Supliment la Vector European nr. 2

 22. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2 / 2014

 23. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1 / 2014


Informația utilă

Colegiul redacțional al revistei Vector European

Declarație de asumare a răspunderii

Exigenţe pentru autorii revistei „Vector European”

Lista experților

Politica editorială

Regulament Revista „Vector European”

Modele de Fişe de recenzare a lucrării înaintate spre publicare în revistă