Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Secția studii 
+373 22 509 140

Comisia de Admitere
+373 22 509 140
+373 22 509 127

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie
și Asistență Socială

+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism
și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM
(pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Lista cartilor editate de USEM

În limba română

În limba rusă

În limba franceză

Cărți și articole tipărite cu suportul USEM

Lista suportului curricular editată la Facultatea Științe economice pentru asigurarea metodică a programelor de studii

În limba română:
1.    Lazar T. - Ghid metodic  la cursul de derpt internaţional privat - 2008
2.    Chirinciuc G. – Persoana juridică – subiect de drept civil.-2008
3.    Chirtoacă L.- Drept civil. P.g. curs de lecţii. -2008
4.    Conferinţă ştiinţifică-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European.” Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. - 2008
5.    Conferinţă ştiinţifică – practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei universale a drepturilor omului. -2008
6.    Deliu A. – Statistica – îndrumar metodic privind efectuarea lucrării de verificare.- 2010
7.    Derescu P.- Diologidmul stimultativ în creaţia publicistică a lui Efim Josanu.- 2010
8.    Donciu A. / Crima/ predicat ]n infracţiunea   de spălare a banilor.- 2010
9.    Oleinic L- Politologie . curs de note p1.-2010
10.    Oleinic L.- Politologie. Curs de note p.2 -2010
11.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.3-2010
12.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.4 -2010
13.    Pîrţac G. – Politologie. - 2010
14.    Draguţan C. – English for Beginners. - 2010
15.    Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prizma practicilor europene. - 2010
16.    Implimentarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova. - 2011
17.    Ştefîrţă A. – Istoria psihologiei. - 2012
18.    Ştefîrţă A. – Psihologia personalităţii. - 2012
19.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul muncii. - 2012
20.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul constituţional şi instituţii politice. - 2012
21.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul securităţii şi protecţiei sociale. - 2012
22.    Deliu A. – Economia unităţilor economice. Lucrare de verificare.- 2012
23.    Baciu Gh. – Curs de medicină legală – 2013
24.    Peru Aurelia, Sitari Daniela - „Comunicare mediatică”. Suport de curs 2018
25.    Enachi Valentina „Mecanismele propagandei sovietice în anii 70 ai secolului XX”- Analele științifice USEM, 2017, Revista USEM, 2017  numărul 3.pp.60-70 categoria C
26.    Enachi Valentina - „Comunicarea interculturală versus propaganda: aspecte istorice.” - Analele științifice ale Universității de Studii Europene din Moldova, ed. A 5. Chișinău, USEM, 2016 ISBN 978-9975-3166-07-0, 082:378(478-25)=00 U56, pp.60-69
 
În limba rusă:
1.    Волков Э.  Седлецки Ю – Основы политической науки и права.  к.1 - 2006
2.    Седлецкий Ю. Оправдательный приговор в уголовном процессе Республики Молдова и его общественно – политическое значение. - 2008
3.    Олейник Л. – Современный переходный период: Сравнительный анализ.- 2009;
4.    Волков Э. Седлецки Ю. – Права человека . (исторические теоритические и практические аспекты). К.1 -2011;​
 
În limba franceză:
1.    Chiriac A., Chiriac M. – Les branches  du driot refletees dans la convention Europeenne des driots de l’homme.V.1-2011
2.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil  d’articules scientifiques – pratiqoues  consacres au commentaire de la convention Eropeenne de driots de l’homme. V.1 - 2011
3.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil d’articles scientifiques- partiqoues consacres au commentaire de la convention Europeenne de driots de l’homme. V.3-2011;
 
Cărți și articole tipărite cu suportul USEM:
1. Peru Aurelia - „Managementul PR-ului politic”, „Vînătoarea de voturi electorale”, „Trenduri occidentale, specific național”. (Cartier) 2014
2. Peru-Balan Aurelia, Sitari Daniela - „Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova”, AȘM 2018  
3. Enachi Valentina - Politicile geo-strategice, culturale  și propaganda. Confluențe spirituale Iași-Chișinău, N 12-13/ 2017 Iași, România, p. 163-180 ISSN 2343-966
4. Enachi Valentina - Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național și internațional în învățământul preuniversitar. Revista de etnologie și culturologie a Academiei de Știință a Republicii Moldova, v.XXII, Chișinău 2017, p.38—40, E SSN, 2537-6152 categoria B
5. Enachi Valentina - „Rolul patrimoniului cultural în promovarea imaginii Republicii Moldova în spațiul european”.- Conferința științifică internațională „Patrimoniul etnologic:concepte, tendințe, abordări”. Chișinău, 23-24 mai 2017.  Programul și tezele comunicărilor, pp.22-23. Chișinău, S.n. , 2017. ISBN 978-9975-84-028-6.
6. Rusu L. - Opinia publică on-line – derivată a Noilor Media. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (Chișinău, USM), 2016, nr. 3 (93), p. 169-175.
7. Rusu L. - Noile media din perspectiva modelelor comunicării. În: Convergențe spirituale. Iași – Chișinău (Iași), 2016, nr. 10-11, p. 180-183.
8. Rusu L. - Comunicarea politică a parlamentarilor Republicii Moldova prin intermediul New Media. În: Pregătim viitorul, promovând excelența / Materiale ale Congresului științific internațional, Iași, 3-5 martie 2016. Iași: Editura Apollonia, 2016, p. 319-333.
9. Rusu L. - Repere pentru abordarea noilor media. În: Știință, educație, cultură / Materialele Conferinţei științifico-practice internaționale (Comrat, 4 februarie 2016), Comrat: Universitatea de Stat din Comrat, 2016, vol. 1, p. 220- 224.
10. Rusu L. - Cercetări empirice ale noilor media: probleme, soluții, metode. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 28-29 septembrie 2016. - Chișinău: CEP USM, 2016, p. 223-227.
11. Rusu L. - Analiza contrastivă a modelelor comunicării mediatice. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 10-11 noiembrie 2015. - Chișinău: CEP USM, 2015, p. 38-41.
12. Moraru V., Rusu L. - Noile Media  -  instrument al renovării comunicării parlamentare. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice (Chişinău, AȘM), 2016, nr. 1, p. 186 -191.
13. Moraru V., Rusu L. - Forms of new media applied in government communication process of the Republic of Moldova. În: Law and Politology / Revista științifică internațională (Chișinău, Baku, Tbilisi), 2016, nr. 33, p. 42-49.
14. Moraru V., Rusu L. - Noile media – factor reformator al comunicării politice. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 3 (LXXIV), p. 52-64. 
15. Moraru V., Rusu L. - Coordonatele comunicării prezidențiale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 2 (LXXIII), p. 121 -132.
16. Enachi Valentina - Istorie, cultură și propagandă - despre un manual de istorie a RSS Moldovenești  a școliil medii. Culegerea de articole, Valorificarea patrimoniului național în educație, Chișinău 2016.
17. Enachi Valentina - Stereotipuri politice  în presa din Republica Moldova (în limba engleză). Culegere de articole - Ralf Hohfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn (eds), Freedom of the Media – Freedom through Media? Global social research series ISSN l865-l615, ISBN  978-3-89733-369-7 @projectkt verlag.de, Bochum/Feiburg 2015
18. Peru Aurelia - Marketingul politic și managementul imaginii politice. Poziționarea actorilor politici ca transfer al comunicării pe sistemul de valori. (Political Science, international relations and security studies). International conference, SIBIU, 23-25 mai, 2014, p.14-32 ISSN 2343-7774
19. Peru Aurelia - Taxonomia imaginii. Charisma - o abordare actualizată a Statului-spectacol de R. G. Shwartzenberg Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2014, p.
20. Peru Aurelia - Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepții și atitudini ale populației. Academos, nr.2 (33),  2014. P.89-94
21. Peru Aurelia - Geneză și instituționalizarea PR–ul politic Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2,  2014, p.27-44 ISSN 1857-2294
22. Peru Aurelia - Sistemul partidist și leadershipul politic în Republica Moldova. Republica Moldova pe calea modernizării, Studiu enciclopedic, ICJP al AȘM,  Tipografia Centrală, 2015, pp.102-128 1.5 c.a.
23. Peru Aurelia - Arhetip and pollitical branding: bandgraund in persuasion Cogito, Vol.VI, no.2, București,  2014, p.60-72, ISSN 2068-6706
24. Peru Aurelia - Război informațional, propagandă, fake news: percepția publică, MOLDOSCOPIE (Problemem de analiză politică) nr 80, 2018, pp.128-150
25. Peru Aurelia - Evoluțiile sistemului politic în Republica Moldova: vulnerabilități și oportunități de modernizareÎn: Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționare a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, Chișinău, ICJP al AȘM, 2018, p.25-40 

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.