Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Evenimente

The International Scientific Conference will be organized on December 3-4, 2021. The conference publications will be published in the conference volume with ISBN code in Republic of Moldova, Indexing in the IBN. Publication of materials is free. Publication on paper is charged.

Prima întâlnire 2021

01 Septembrie 2021

Vezi toate evenimentele

Adresați o întrebare

Căutare

Admiterea la studii superioare de doctorat

Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM) anunţă admiterea la studii de doctorat, în bază de contract, pentru anul de studii 2021-2022.
La concursul de admitere pot participa cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini.

Accesați lista specialităților științifice la care se realizează studiile superioare de doctorat la USEM.

Admiterea la studiile superioare de doctorat la USEM se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, pentru anul de studiu 2021 - 2022

Depunerea dosarelor se desfășoară în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2021 pe adresa: Universitatea de Studii Europene din Moldova, str. Gh.Iablocikin 2/1, biroul 202, 209, telefoane de contact: +373 22 509 138 / +373 22 509 148


La concurs se admit absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară sau din străinătate.
Candidaţii la studii superioare de doctorat susţin 2 probe de admitere la specialitatea aleasă. Media minimă de admitere este 8 (opt).
Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine și atestarea cunoștințelor privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer, vor avea loc în perioada 4 - 15 octombrie 2021.
Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 18 - 29 octombrie 2021.

 

Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă următoarele acte:
 
 1. Cerere de înscriere tip
 2. Curriculum Vitae în format Europass
 3. Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate scontate), contrasemnat de conducătorul științific
 4. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de Master și a suplimentului
 5. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului
 6. Copia buletinului de identitate; (pentru cetăţenii străini copia paşaportului)
 7. Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele
 8. Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat ştiinţific (în volum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă
 9. Copia carnetului de muncă
 10. Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF, TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă străină. Pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină este percepută suplimentar taxa de 50 lei.
 11. Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută suplimentar o taxa de 50 lei.
 12. Fotografii: mărimea 3x4 cm. – 3 buc.
 13. Un dosar tip mapă
 14. Taxa de înscriere – 50 lei

Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:

 1. Copia pașaportului având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare
 3. Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM  (cu excepția cetățenilor din România)
 4. Cazier judiciar.

*Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină nu se returnează.