Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică

10 Octombrie 2023
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar. Data: 10 octombrie 2023, ora 15.00

Vezi toate evenimentele

Bine ați venit!

Universitatea de Studii Europene din Moldova - Tradiție, Actualitate, Viitor
 
 
    Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este o instituție privată de învățământ superior, acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în domeniu.
    Universitatea de Studii Europene din Moldova și-a început activitatea la 7 octombrie 1992 (fiind succesoarea instituției superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova”).
    Obiectivele principale ale Universității de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecționarea și recalificarea la nivel superior a specialiștilor și cadrelor științifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor științifice, asigurarea aspirațiilor de aprofundare și extindere a studiilor superioare de licență, masterat și doctorat.
 

Prezentarea Universității de Studii Europene din Moldova

 

Carta Universităţii de Studii Europene din Moldova

 
 
    USEM este o parte integrantă a sistemului de învățământ național și funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, a legislației naționale cu privire la învățământ, precum și în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale semnate de țara noastră. Principiile de bază ale procesului educațional la Universitatea de Studii Europene din Moldova sunt racordate la documentele legislative naționale, europene și internaționale. Cercetarea științifică fundamentală și aplicativă a USEM constituie o dimensiune importantă a strategiei de raliere la spațiul european al învățământului superior și contribuie la dezvoltarea durabilă a societății. Sistemul complexelor didactico-științifice universitare este direcționat la calitatea studiilor, fiind asigurat prin implementarea concepțiilor moderne de pregătire a specialiștilor calificați.
    Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează și susține continuu, la nivel național și internațional, procesul de dezvoltare a unor componente culturale specifice. În contextul actual aceste componente sunt:
- cultura acțiunii bazate pe cunoașterea sistematică și inovatoare (cultură a competenței științifice și tehnologice, competenței organizaționale și a competenței civice);
- cultura dezvoltării personale și morale;
- cultura atitudinii pro active și a participării;
- cultura integrării în diversitate și a globalizării, în condiții de respect ale identității și reciprocității.
 
USEM - Baza Cunoștințelor Aprofundate
    Universitatea de Studii Europene din Moldova pregătește specialiști la secțiile învățământ de zi și cu frecvență redusă în limbile română, rusă și engleză.
    USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea și desfășurarea studiilor universitare la ciclul I – licențiat (studii la zi și frecvență redusă), ciclul II – masterat (studii la zi) și ciclul III - doctorat (studii la zi și frecvență redusă).
    Perioada de studii la ciclul I, învățământ de zi, pentru toate specialitățile la Facultatea de Drept - 4 ani, la celelalte facultăți, specialități – 3 ani. La învățământul cu frecvență redusă durata perioadei de studiu este mai mare cu un an.
    Perioada de studii la ciclul II, pentru toate specialitățile este de 2 ani, cu excepția absolvenților Facultății de Drept. Aceștia, în cazul în care optează pentru masterat în același domeniu, de drept, perioada de studii este de 1,5 ani.
    Perioada de studii la ciclul III este de 3 ani cu studii la zi și 4 ani cu studii la frecvență redusă.
    În scopul asigurării unei coerențe în dezvoltarea ramurii dreptului și integrării europene a învățământului superior, USEM are elaborate și implementate Curriculumul învățământului universitar, bazat pe Sistemul de Credite Transferabile (ECTS) pentru ciclul I și pentru cilul II; planuri noi de învățământ conform Planului-Cadru și Nomenclatorului specialităților, programe de studii la toate specialitățile disponibile, racordate la cerințele procesului de la Bologna. USEM acordă o deosebită atenție managementului calității, controlului calității procesului de instruire, asigurării standardelor de înaltă calitate în învățământul superior, prin intermediul comitetelor de calitate.
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova include facultățile:

>> Facultatea de Drept

>> Facultatea de Științe Economice

>> Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

>> Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială

>> Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale

 
 
În cadrul USEM funcționează:
 
    Biroul de avocați „Jurisprudența”
În cadrul acestei subdiviziuni, studenții acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoștințe, deprinderi practice și informații specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocați sau juriști-practicieni.
 
    Clinica juridică studențească a USEM
În cadrul Clinicii Juridice studenții, sub conducerea unor profesori cu experiență și a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.
 
    Senatul studențesc
Senatul studențesc are scopul de a asigura cooperarea fructuoasă între studenți și rectorat, prin participarea nemijlocită a studenților la procesul de administrare al Universității. De asemenea, studenții contribuie la organizarea diverselor activități științifice și manifestări educativ-culturale, păstrează și dezvoltă interacțiunea cu studenții din cadrul altor instituții similare de învățământ.
 
    Departamentul Relații Internaționale
USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități din România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Spania, Grecia, Italia, Franța, Polonia, Lituania, Bulgaria ș.a.
 
 
    Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova include un bloc de studii cu suprafaţa mai mare de 4000 m², bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laboratoare radio-tv, sală de calculatoare, bloc alimentar, centru cultural etc.
 
 

ADMITEREA

se desfăşoară în perioada recomandată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
 
Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract. Taxa de studii poate fi achitată în rate.
USEM vă oferă posibilitatea să studiați fără taxă - în bază de concurs (studenţii care au succese la studii pot beneficia de scutire de taxa de studii până la sesiunea următoare).
 
Facilități pentru studenți:
- Masă sănătoasă la blocul alimentar al universității la prețuri accesibile;  
- Activități educaționale și de formare profesională – extra curriculum.
 
Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii și expuneri de păreri în regim on-line:
pe pagina curentă, pagina facebook, în regim de scrisori, transmise prin poșta universității sau prin intermediul  liniei fierbinți anticorupție USEM: 022 509 122, 022 509 141, 022 509 147.  
 

CONTACTE