Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Documente pentru dosare

Documentele necesare pentru a depune la dosar sunt următoarele:
 

Dosarul studentului:

 1. CV Europass (în limba engleză);
 2. Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
 3. Certificat academic (în original);
 4. Certificat lingvistic (în copie) – dacă studentul nu deține un astfel de certificat, acesta va susține, conform calendarului selecției, un test de competență lingvistică;
 5. Declarație-tip (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+);
 6. Formular-tip de înscriere la concursul de selecție (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+).

Priorități:

 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Voluntariat.
 

Dosarul pentru profesori:

 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională;
 3. Lista publicațiilor;
 4. Plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității (pentru predare – proiectul lecțiilor desfășurate, scop, obiective, finalități etc.);
 5. Recomandare din partea departamentului facultăţii.

Priorități:

 • Candidații care au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Candidați până în 35 de ani.
 

Dosarul pentru personal non-didactic:

 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității;
 3. Program de activitate - plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.

Priorități:

 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.