Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” (RMDIRI) a fost lansată în anul 2006 ca proiecţie a unui forum ce promovează valorificarea diferitelor opinii, uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale. Într-o perioadă relativ scurtă, graţie revistei, arta dezbaterilor axate pe diverse probleme ştiinţifico-practice, purtate pe paginile sale, a cunoscut o ascensiune substanţială. De asemenea, publicaţia a reuşit să creeze şi să dezvolte un profil propriu, să devină mai bogată şi variată, abordând o arie tematică ştiinţifico-analitică complexă.
Aceste calificative reflectă un grad înalt de profesionalism şi erudiţie, diferite abordări inovaţionale în elucidarea temelor dificile, prin care atrage atenţia practicienilor cu experienţă, precum şi a tinerilor cercetători.
Actualmente, publicaţia este o revistă de concept despre diferite domenii ale dreptului internaţional, ultimul devenind un centru de atracţie pentru forţele de creaţie, care a obţinut recunoaşterea publicului şi a creat un colectiv larg de autori. Unul din avantajele importante ale revistei îl constituie faptul că oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a se manifesta. Doctoranzii şi magiştrii, care abia acumulează experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme, îşi pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane şi al dreptului internaţional.
Publicaţia conţine articole ale specialiştilor de vază din republică şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi doctori – adepţi ai diferitelor viziuni, care tratează şi se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa politică, economică şi socială a ţării. Spectrul problemelor examinate a devenit extrem de larg. O atenţie sporită este acordată elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale.
 
Publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică a fost fondată de Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova
 Asociaţi (cofondatori):
Înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu Certificatul nr. MD 000039  din  „04” august 2009.
Apare din 2006 de 4 ori pe an
ISSN 1857-1999
 
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale este cunoscută internațional (exemplu). Aceasta are un grad ridicat de impact în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional (Categoria B).
 
Revistele le puteți accesa mai jos (click pe imagine)

#2 / 2022

#1 / 2022

#2 / 2021

#1 / 2021

#2 / 2020

#1 / 2020

#2 / 2019
#1 / 2019

#3-4 / 2018

#1-2 / 2018

#4 / 2017

#3 / 2017

#2 / 2017

#1 / 2017

#4 / 2016

#3 / 2016

#2 / 2016

#1 / 2016

# 4 / 2015

# 3 / 2015

# 2 / 2015

# 1 / 2015

# 4 / 2014

# 3 / 2014

# 2 / 2014

# 1 / 2014

# 4 / 2013

# 3 / 2013

# 2 / 2013

# 1 / 2013

# 4 / 2012

# 3 / 2012

# 2 / 2012

# 1 / 2012

# 4 / 2011

# 3 / 2011

# 2 / 2011

# 1 / 2011

# 4 / 2010

# 3 / 2010

# 2 / 2010

# 1 / 2010

# 4 / 2009

# 3 / 2009

# 2 / 2009

# 1 / 2009

# 4 / 2008

# 3 / 2008

# 2 / 2008

# 1 / 2008

# 3-4 / 2007

# 1-2 / 2007

# 1-2 / 2006