Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Admiterea la Ciclul I

Etapele procesului de admitere

Universitatea de Studii Europene din Moldova vă așteaptă cu mult drag pentru înscrierea online la Admitere începând cu 1 iulie.

Admiterea va dura până la finele lunii august. AICI puteți găsi informația oferită de MECC.​

Programul de lucru a Comisiei de Admitere USEM:
  • Luni - Vineri: 8:30 – 17.00
  • Sâmbăta: 8:30 - 12:00
  • Duminica: zi liberă
  • Pauza de masă: 12.00 - 13.00 
Comisia de Admitere a USEM oferă și servicii de consiliere și asistență - pentru absolvenții indeciși și pentru persoanele care au dubii.

Centrul de Ghidare și Conseliere în Carieră USEM va activa pe întreaga perioadă de activitate a Comisiei de admitere.

Programul de lucru a Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră USEM în perioada activității Comisiei de admitere:

  • Luni - Vineri: 9:00 – 17.00
  • Sâmbăta și duminica: zi liberă

Centrul consultativ Ungheni - Sanduleac Ludmila. Telefon: +37368115512

Centrul consultativ Edineț - Morea Anatolie. Telefon: +37369103197

De asemenea, oferim asistență prim email, messenger sau telefon.


Tel: +373 22 509 187 / +373 22 509 140 / +373 22 509 127


Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere în cadrul USEM, sunt stabilite după cum urmează:

ETAPA I

ETAPA II

Atenție!

În perioada 07 august – 30 august 2023 va avea loc ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE STUDII și ACHITAREA TAXEI pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere actele în original.

Notă!! Încheierea și semnarea contractului de studii se face în Contabilitatea USEM.

Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:
  • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
  • copia buletinului de identitate (cu fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.

Oferta de Studii

FACULTATEA DE DREPT

Drept

Durata studiilor:
4 ani - Frecvența la zi
5 ani - Frecvență Redusă

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Finanțe și Bănci

Contabilitate

Servicii hoteliere, turism și agrement

Business și Administrare


Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism și procese mediatice

Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Psihologie

Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Relații Internaționale

Durata studiilor:
3 ani - Frecvența la zi
4 ani - Frecvență Redusă
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
Pentru dosarele online – se depun actele scanate, pentru depunerea fizică - originalul și copia acestora.

1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare)
    - diploma de BAC, Colegiu/Centrul de excelență sau Studii superioare, sau a unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor.
    - absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior, după caz;

2. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;

3. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 

4. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);

5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc - 50 lei)

6. Scrisoare de recomandare, după caz (în baza contractelor de colaborare USEM). Scrisoarea de recomandare trebuie sa conțină următoarele: semnătura, ștampila  conducătorul instituției emitente și numărul, data inregistrării;

7. și alte acte, după caz, menționate în Regulamentul USEM privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență, ciclul II – studii superioare de master pentru anul universitar 2023-2024.

Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.

Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 

 Se permite achitarea eșalonată a contractului pentru studii, în două rate, a câte 50% rata, cu acordul în scris a Rectorului USEM.

! Taxa contractuală pentru cetățenii străini este dublă ca cetățenii RM.​

Taxele de studii pentru anul de studii 2023 - 2024 pot fi accesate AICI