Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a USEM, fondată în anul 1992, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, care pot activa în calitate de: avocaţi, notari, consilieri juridici, funcţionari publici, cadre didactice, ofiţeri de urmărire penală (Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei), angajaţi ai SIS-ului, procurori, judecători, cercetători ştiinţifici etc.
 
 
Studiile se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă, fapt ce le permite absolvenţilor accesul la cursurile post-universitare (masterat) în cadrul Universităţilor din ţară, inclusiv USEM, precum şi în centrele universitare de prestigiu din străinatate.
 
Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea: Drept.
Studii aprofundate:
  • Drept economic (civil);
  • Drept penal;
  • Drept internațional;
  • Drept constituțional și drept administrativ.
 
Domeniul de formare profesională la ciclull II.
Masterat științific și profesional:
  • Drept economic (civil);
  • Drept penal;
  • Drept internațional;
  • Drept constituțional și drept administrativ.
​Din 2013 USEM oferă posibilitatea studierii și la Ciclul III - Școala Doctorală USEM.
Domeniul fundamental al științei, culturii și tehnicii: 5. Științe sociale și economice
Domeniul general de studiu: 55. Științe juridice
Domeniul de formare profesională: 552. Drept public / 553. Drept privat / 554. Drept penal
Durata studiilor: Cu frecvență = 3 ani / Frecvență redusă = 4 ani
 
    Facultatea promovează conceptul unei colaborări deschise cu Universităţile din ţară şi centrele universitare din alte state în domeniul didactic şi ştiinţific, reflectate prin participarea profesorilor şi studenţilor la diverse activităţi ştiințifice internaţionale, stagii de formare profesională la Universităţi de prestigiu din Europa şi SUA.
    De asemenea, cadrele didactice de la Facultatea de Drept a USEM îşi fac studiile de masterat şi doctorat în Universităţile din România, Rusia, Olanda, Belgia, Franţa şi Germania. La Chişinău sunt invitaţi profesori şi specialişti cu renume din SUA, Germania, Franţa, Rusia, România pentru a ţine cursuri teoretice şi practice la toate ciclurile.
    Facultatea dispune de un corp profesoral de elită cu vastă experienţă didactică, ştiinţifică şi practică.    
    Cadrele didactice ale Facultăţii de Drept contribuie substanţial la dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale studenţilor, creîndu-le condiţii oportune pentru a desfăşura cît mai multe activităţi specific juridice.
    Scopul acestora îl constituie realizarea mediului juridic în care acţionezi, precum şi sintetizarea trăsăturilor necesare în vederea dezvoltării procesului de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei naţionale şi internaţionale, dar şi a practicii judiciare.