Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Admiterea la Ciclul II

Universitatea de Studii Europene din Moldova vă așteaptă cu mult drag pentru înscrierea online la Admitere începând cu 3 iulie.

Admiterea va dura până la finele lunii august. AICI puteți găsi informația oferită de MECC.​

Programul de lucru a Comisiei de Admitere USEM:
 • Luni - Vineri: 8:30 – 17.00
 • Sâmbăta: 8:30 - 12:00
 • Duminica: zi liberă
 • Pauza de masă: 12.00 - 13.00 
Comisia de Admitere a USEM oferă și servicii de consiliere și asistență - pentru absolvenții indeciși și pentru persoanele care au dubii.

Centrul de Ghidare și Conseliere în Carieră USEM va activa pe întreaga perioadă de activitate a Comisiei de admitere.

Programul de lucru a Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră USEM în perioada activității Comisiei de admitere:

 • Luni - Vineri: 9:00 – 17.00
 • Sâmbăta și duminica: zi liberă

Centrul consultativ Ungheni - Sanduleac Ludmila. Telefon: +37368115512

Centrul consultativ Edineț - Morea Anatolie. Telefon: +37369103197

De asemenea, oferim asistență prim email, messenger sau telefon.


Tel: +373 22 509 187 / +373 22 509 140 / +373 22 509 127


Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere în cadrul USEM, sunt stabilite după cum urmează:

ETAPA I

ETAPA II

Atenție!

În perioada 07 august – 30 august 2023 va avea loc ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE STUDII și ACHITAREA TAXEI pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere actele în original.

Notă!! Încheierea și semnarea contractului de studii se face în Contabilitatea USEM.

Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:
 • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
 • copia buletinului de identitate (cu fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.

Oferta de Studii 

FACULTATEA DE DREPT

Masterat științific și profesional:

Drept economic
Drept penal
Drept internațional
Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor – 1,5 ani la master științific și
2 ani la master de profesionalizare

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Masterat științific și profesional:

Economia și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Masterat profesional:

Psihologia educației
Psihologia muncii și organizațională
Psihologia clinică
Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Masterat profesional:

Studii diplomatice
Durata studiilor – 2 ani
 
 

Se permite achitarea eșalonată a contractului pentru studii, în două rate, a câte 50% rata, cu acordul în scris a Rectorului USEM.

! Taxa contractuală pentru cetățenii străini este dublă ca cetățenii RM.​

Taxele de studii pentru anul de studii 2023 - 2024 pot fi accesate AICI

 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
 1. Buletinul de identitate în original și copie;
 2. Cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat) - se completează pe loc;
 3. Actul de studii, în original și copie, cu anexa respectivă;
 4. 4 fotografii color 3x4 cm (semnate pe verso);
 5. Bon de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc).