MDРУEN

Vector European

 

Informație generală:

Revista „Vector European” este o publicație științifico-practică, editată sub coordonarea Colegiului de redacție în conformitate cu Regulamentul de editare și difuzare al Revistei, aprobat de Senatul USEM (proces verbal nr. 2 din 30.10.2017).
Revista este editată de către Complexul Editorial USEM.
Revista servește în calitate de platformă pentru discuții științifice, lansate de cercetătorii USEM, dar și o posibilitate de testare a capacităților pentru tinerii cercetători - doctoranzi și masteranzi, atât din cadrul USEM cât și din alte centre universitare din țară și de peste hotare.
Activitatea editorială este coordonată de Colegiul de Redacţie și Redactorul-șef.
Articolele sunt prezentate redacţiei Revistei „Vector European”  în limbile română, rusă, engleză şi franceză și vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul de editare și difuzare al Revistei.
Scopul revistei este publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de către cadrele didactice ale USEM şi de către alţi colaboratori ai revistei, lărgirea relaţiilor editoriale cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, precum şi informarea colectivităţii universitare despre noutăţile ştiinţifice în domeniile: științelor juridice, științelor economice și psihologiei.
 
Revista a fost fondată în anul 2013,  se editează cu o periodicitate de 2-3 numere anual.
Revista „Vector European” apare în format tipărit şi electronic având codul ISSN 2345-1106 și E-ISSN 2587-358X.
Toate materialele, prezentate spre publicare in revista „Vector European”, sunt supuse recenzării.
Revista „Vector European” este o revistă națională, in scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare a noilor informații, idei și metode, resimțite atât de practicieni, cât și de cercetătorii din sfera științelor juridice, științelor economice și psihologiei.
 
Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

 

Compartimente:

Revista „Vector European” conține 3 compartimente de bază:
- științe juridice;
- științe economice;
- psihologie.

 

Colegiul redacțional:

1. CUȘNIR Valeriu - doctor habilitat, profesor universitar, redactor-șef
2. PERU Aurelia, doctor habilitat, conferențiar  universitar, redactor  șef-adjunct
3. SEDLEȚCHI Iurie, Rector USEM, dr, prof. univ., Republica Moldova
4. BĂIEȘU Aurel, dr. hab. prof. univ., Republica Moldova
5. BURIAN Alexandru, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
6. CUȘMIR Marcel, dr. hab., conf. univ., Republica Moldova
7. GUCEAC Ion, Academician, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
8. POALELUNGI Mihai, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
9. AIRAPETEAN Artur, dr. conf. univ., Republica Moldova
10. BICHICEAN Gheorghe, dr., prof. univ., România
11. SAMALI Serghei, dr., prof. univ., Republica Belarus
12. CATAN Petru, dr. hab., prof. univ. interimar, Republica Moldova
13. PARMACLI Dumitru, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
14. BUNECI Petre, dr., prof. unv., România
15. COZAC Iurii, dr., prof. univ., Ucraina
16. FLOROIU Mihai, dr., prof. univ., România
17. PUȘCĂ Corneliu-Andy, dr., conf. univ., România.
18. PUȘCAȘ Victor, dr., conf. univ., Republica Moldova
19. ȘARGU Lilia, dr., conf. univ., Republica Moldova
20. COJOCARU Aurelia, dr., conf. univ., Republica Moldova
21. COJOLEANCĂ Bogdan, dr., prof. univ., România
22. SOSNA Boris, dr., prof. univ. interimar, Republica Moldova
23. ȚARANU Anatol, dr., conf. univ., Republica Moldova
24. VALEEVA Iulia, dr.,docent, Federația Rusă
25. Redactor tehnic:  LANGA Adrian
 

Biblioteca electronică:

 

1. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2014

 

2. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2014

 

3. Supliment la Vector European nr. 2

 

4. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2014

 

5. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2015

 

6. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2015

 

7. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2015

 

8. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2016

 

9. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2016

 

10. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2016

 

11. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2018

 

12. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2018

 

13. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2019

 

14. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2019

 

15. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 3 / 2019