Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Admiterea

Când începe admiterea?

Cum va avea loc Admiterea pentru anul de studii 2021 - 2022?

Oferta de studii

Pot depune documentele online?

Care sunt documentele necesare?

Care este taxa de studii?

Aveți cămin?

Pot fi admis(ă) cu diploma de colegiu?

Pot fi admis(ă) cu atestatul de 11 clase (studii medii generale)?

Cum se calculează media generală de concurs?

Sunteți plecat(ă) peste hotare, și doriți să depuneți actele la USEM. Ce e de făcut?

Ce veți studia pe parcursul anilor de studenție?

Datele noastre de contact 

Când începe admiterea?

Universitatea de Studii Europene din Moldova vă așteaptă cu mult drag pentru preînregistrarea online la Admiterea 2021 începând cu 1 iulie 2021.

Admiterea va dura până la finele lunii august 2021. AICI puteți găsi informația oferită de MECC.​

Linkul pentru preînregistrare online va fi activ începând cu 1 iulie 2021 - admiterea.usem.md.

Aici puteți accesa toate detaliile referitor la procesul de preînregistrare online.

 
Graficul de lucru a Comisiei de Admitere este următorul:
Luni - Vineri 8:30 - 17:00
Pauza de masă 12:00 - 13:00
 
Comisia de Admitere a USEM oferă și servicii de consiliere și asistență - pentru absolvenții indeciși și pentru persoanele care au dubii.

Centrul de Ghidare și Conseliere în Carieră USEM va activa pe întreaga perioadă de activitate a Comisiei de admitere.

Decanii facutăților USEM, sunt desemnați pentru acordarea consultațiilor și ghidarea abiturienților în domeniul respectiv, după cum urmează:

 • Facultatea DreptBîtcă Ion, șef cateră drept privat, doctor în drept, conferențiar universitar. Telefon: +37379355502
 • Facultatea Științe Economice - Șargu Lilia, decan, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Telefon: +37368132020
 • Facultatea Psihologie și Asistență Socială - Panczi Violina, prodecan. Telefon: +37368642470
 • Facultatea Științe Politice și Relații Internaționale - Beniuc Liliana, decan, doctor în Științe politice, conferențiar universitar. Telefon: +37379336223
 • Facultate Jurnalism și Științe ale Comunicării - Pîrțac Grigore, decan, doctor în politologie, conferențiar universitar. Telefon: +37368494111

Centrul consultativ Ungheni - Sanduleac Ludmila. Telefon: +37368115512

Centrul consultativ Edineț - Morea Anatolie. Telefon: +37369103197

De asemenea, oferim asistență prim email, messenger sau telefon.
Tel: +373 22 509 187 / +373 22 509 140 / +373 22 509 127
 
 

Cum va avea loc Admiterea pentru anul de studii 2021 - 2022?

 
 
Conform Ordinului 770 din 23 iunie 2021, admiterea la USEM - studii superioare de licenţă, CICLUL I și studii superioare de master, CICLUL II, va avea loc după cum urmează:  

Etapa I

 • 01 iulie - 19 iulie 2021 – înscrierea online;
 • 19 iulie - 30 iulie 2021 - depunerea online (actele de studii/actul de identitate - format scanat);
 • 03 august 2021 – ANUNȚAREA REZULTATELOR INTERMEDIARE;
 • 04 august – 10 august 2021 – depunerea documentelor în original cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecției zilnice COVID-19 pentru cadre și candidați;
 • 10 AUGUST 2021 -  FINISAREA ÎNSCRIERII ONLINE;
 • 12 august 2021 – ANUNȚAREA REZULTATELOR FINALE, afișarea listei candidaților admiși;

 

Etapa II

 • 13 august - 24 august 2021 - depunerea documentelor în original, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecției zilnice COVID-19 pentru cadre și candidați;
 • 25 august 2021 - anunțarea rezultatelor finale, etapa II, afișarea listei candidaților admiși;
 • 26 august 2021 - lucrul tehnic a Comisiei de Admitere;
 • 05 august - 30 august 2021 – încheierea contractului de studii și achitarea taxei pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au depus la Comisia de admitere, actele în original.

Notă!! Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:

 • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
 • copia buletinului de identitate (fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.
 
 
 

Vedeți aici oferta de studii

 

Accesați aici documentul

 
 

 

 

Pot depune documentele online?

 

Da.

Accesați aici pentru detalii.

Accesați linkul pentru expedierea online a dosarului de concurs.

 

Care sunt documentele necesare?

 
Pentru dosarele online – se depun actele scanate, pentru depunerea fizică - în originalul și copia acestora.
 1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare)
 • diploma de BAC
 • diploma de Colegiu/Centrul de excelență (cu seria PTP și BPT)
 • diploma de Studii superioare
 • absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior, după caz;
 1. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;
 2. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 
 3. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
 4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc - 50 lei);
 5. Scrisoare de recomandare, după caz (în baza contractelor de colaborare USEM). Scrisoarea de recomandare trebuie sa conțină următoarele: semnătura, ștampila  conducătorul instituției emitente și numărul, data inregistrării;
 6. și alte acte, după caz.
 
 

Care este taxa de studii?

 

Toate taxele pentru anul de studii 2021 - 2022 pot fi accesate AICI.


Taxa de studii la USEM poate fi achitată în rate!

 
 

Aveți cămin?

 
Din păcate, USEM nu dispune de cămin propriu. 
Dar avem încheiate câteva contracte de colaborare pentru comoditatea Dvs.
Detalii puteți afla la Comisia de Admitere. 
 
  

Pot fi admis(ă) cu diploma de colegiu?

 
Da.
Deținătorii diplomelor de studii profesionale, absolvenții anului 2021 ai programelor de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, pot candida la studii superioare de licență - ciclul I, în cadrul USEM:
- deținătorii diplomei cu seria PTP;
- deținătorii diplomei cu BPT.
 

Pot fi admis(ă) cu atestatul de 11 clase (studii medii generale)?

 
Da.
 
 

Cum se calculează media generală de concurs? 

 • Pentru diploma de bacalaureat: media aritmetică dintre: Media examenului de absolvire și Media generală pe ani de studii, din anexa diplomei: MC = (MG+ MGA):2, unde:
                         MC – media de concurs calculată ca medie  ponderată;
                         MG – media examenului de absolvire;
                         MGA – media generală pe ani de studii din anexa la diplomei
 • Pentru diplomele de  studii profesionale/studii superioare de licență (sau un act de studiu echivalent ) vor fi utilizate: media examenului de absolvire din diplomele de studii profesioanle/studii superioare de licență sau mediile generale de studii (după caz).
 
 
 

Sunteți plecat(ă) peste hotare, și doriți să depuneți actele la USEM. Ce e de făcut?

 
La momentul depunerii documentelor în original - veți avea nevoie de o persoană de încredere/rudă/prieten cu procură de împuternicire, conform căreia Mandatarul poate depune actele fără prezența Dvs.
 
 
 

Ce veți studia pe parcursul anilor de studenție?

 
AICI avem prezentat un mic rezumat a tuturor suporturilor didactice, planurilor de învățămînt, calendarelor academice etc. 
 
 
 

ALTELE

Accesați aici documentele aferente procesului de admitere

Mai multe detalii despre Universitate

 
Dragi Absolvenți!
Aici au fost culese cele mai frecvente întrebări despre Admitere, cu răspunsurile corespunzătoare.
Vă rugăm mult să nu ezitați și să vă adresați întrebările și/sau opiniile/reclamațiile pe adresa admiterea@usem.md sau în mesaj privat pe pagina noastră facebook, sau la numărul de telefon 022 509 187 (Comisia de Admitere USEM).