MDРУEN

Acte normative și metologia de admitere

 
 
 
Acte - Ministerului de Educație al Republicii Moldova - Admiterea 2018:
 
 
2. Ordin nr. 485 din 18 aprilie 2018, privind REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018 – 2019
 
 
 
5. Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender care studiază conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
 
Acte - Universitatea de Studii Europene din Moldova - Admiterea 2018
 
 
 
 
 
Arhivă
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
​2014 - 2015