Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Examene de absolvire - 2023

Dragi studenți,
Informația va fi publicată aici pe măsură ce aceasta va fi expediată de către Decanate. 
Pentru a primi informația adăugătoare - puteți contacta Decanatele în mod direct. 
Vă mulțumim pentru înțelegere!
 
Fiecare Facultate își are specificul său de petrecere a examenului de licență. 
Unele facultăți vor avea teste grilă (lista întrebărilor va fi plasată pe site cu cel târziu 1 săptămînă până la examen), alte facultăți vor avea examen oral.

Orarul suținerii tezelor de licență și de master va fi anunțat mai târziu, împreună cu lista studenților.

Important!
1. Fiecare absolvent va prezenta 2 copii ale buletinului de identitate valabil la ziua prezentării și 2 fotografii format 3x4 pe fundal alb pentru diplomă la Facultate
2. Se va achita taxa de 250 lei pentru diplomă în casa universității (biroul 208)

Facultatea de DREPT

 
Domeniul general de studii 042 Drept
Domeniul de formare profesională: 0421 Drept
 
Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în perioada: ______
Examenul de licență pentru absolvenții anului 2023 va avea loc în perioada: ______
Începutul examenelor de licență – ora ______ 
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe panoul informativ la ______

Гос. экзамены для выпускников 2023 года будут проходить в следующий период: ______
Начало выпускных экзаменов – ______
График экзаменов c распределением по группам будет вывешен на информационном панно ______
 
Găsiți atașat informația ce se referă la examenul de licență:
 
     Modul de organizare a examenului de licență
 
     Model de test grilă
 
     Subiecte pentru proba fundamentală
 
     Subiecte pentru proba de specialitate
 
 

Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Ciclul I studii superioare de licență

Examenul de licență pentru absolvenții anului 2023 va avea loc în perioada: 29 mai - 8 iunie 2023
Domeniul general de studii 041 Științe economice, specialitățile:
    411.1 Contabilitate
    412.1 Finanțe și bănci
    413.1 Business și administrare
Domeniul general de studii 101 Servicii, specialitatea:
    1012.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

     Modul de organizare a examenului de licență

     Model de test grilă

     Accesați orarul examenului de licență

Subiectele pentru Examenul la disciplina de specializare:

     Contabilitate

     Finanțe și Bănci

     Business și administrare

     Servicii hoteliere, turism si agrement


Ciclul II studii superioare de masterat
Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în perioada: 17 mai - 18 mai 2023

Domeniul general de studii 041 Științe economice

  • Program de master profesional Economie și administrarea afacerilor
  • Program de master științific Economie și administrarea afacerilor

Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master

Accesați aici orarul examenului de master

Începutul examenului de master - la ora ______. Sala - ______
Listele studenților admiși la examen se vor afișa la Avizier  Facultatea de PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 
Ciclul I - Studii superioare de Licenţă
Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă (1/3)
Domeniul general de studu: 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale
Domeniul de formare profesională: 0313 Psihologie
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2023 va avea loc în perioada ______
Susținerea tezelor de masterat, licență cât și examenul se v-a desfășura în aud ______, cu începere la ora ______ conform graficului și grupelor de mai jos:


Accesați lista studenților admiși la susținerea examenelor de stat și susținerea publică a tezei de licență 

Accesați aici lista biletelor pentru examenul de stat - promoția 2023


Ciclul II - Studii superioare de masterat

Domeniul general de studii: 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale 
Domeniul de formare profesională: 0313  Psihologie

Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în perioada ______
Începutul susţinerei publice a tezei –  la ora ______

Accesați lista studenților admiși la susținerea publică a tezelor de master

Susținerea va avea loc în format ______
Tezele de master vor fi prezentate la catedră copertate cu copertă euro și însoțite de Aviz și Recenție până în data de ______Facultatea de JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Accesați orarul examenelor de licență la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Specialitatea Jurnalism și procese mediatice 

Forma de examinare - oral
Examenele încep la ora ______ în aud. ______
 
Găsiți subiectele la examenul
  • Aspecte teoretice ale comunicării
  • Jurnalism


Facultatea de ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

    
Accesați metodologia privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la specialitatea Relații internaționale

Accesați metodologia privind organizarea examenului de master (susținerea tezei de master) în cadrul facultății Științe Politice și Relații Internaționale promoția 2022-2023

Susținerea examenului de licență se va desfășura în data de ______, la ora ______, în aud. ______

Susținerea tezelor de licență se va desfășura în data de:
    a) plan 1/3, învățământ cu frecvență - ______, la ora ______, în aud. ______
    b) plan 1/4, învățământ cu frecvență redusă - ______, la ora ______, în aud. ______

     Accesați subiectele pentru examenul complex la specialitate


Susținerea tezelor de master se va desfășura în data de ______, la ora ______, în aud. ______


 
********************
 
Urmăriți noutățile AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2017 vedeți AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2018 vedeți AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2019 vedeți AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2020 vedeți AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2021 vedeți AICI

Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2022 vedeți AICI

 
 
SUCCESE!