Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Examene de absolvire - 2021

Dragi studenți,
Informația va fi publicată aici pe măsură ce aceasta va fi expediată de către Decanate. 
Pentru a primi informația adăugătoare - puteți contacta Decanatele în mod direct. 
Vă mulțumim pentru înțelegere!
 
Între timp, puteți accesa Metodologiile privind organizarea examenelor finale la Licenţă sau Masterat
 
Fiecare Facultate își are specificul său de petrecere a examenului de licență. 
Unele facultăți vor avea teste grilă (lista întrebărilor va fi plasată pe site cu cel târziu 1 săptămînă până la examen), alte facultăți vor avea examen oral.
 
Orarul suținerii tezelor de licență și de master va fi anunțat mai târziu, împreună cu lista studenților.

Facultatea de DREPT

 
Domeniul general de studii 042 Drept
Domeniul de formare profesională: 0421 Drept
 
Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în perioada ____________________
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2021 va avea loc în perioada ____________________
Începutul examenelor de licență – ____________________
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe site la ____________________
 
Гос. экзамены для выпускников 2021 года будут проходить в следующий период: ____________________
Начало выпускных экзаменов – ____________________
График экзаменов c распределением по группам будет опубликован на сайте ____________________
 
Găsiți atașat informația ce se referă la examenul de licență:
 
Modul de organizare a examenului de licență
 
Model de test grilă
 
Subiecte pentru proba fundamentală
 
Subiecte pentru proba de specialitate
 
 

Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE

 
Organizarea examenului de licență la Facultatea Științe economice se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29 octombrie 2015 și deciziile Senatului USEM.

Ciclul I studii superioare de licență învățământ cu frecvență

Domeniul general de studii 041 Științe economice, specialitățile:

 • 411.1 Contabilitate
 • 412.1 Finanțe și bănci
 • 413.1 Business și administrare

Domeniul general de studii 101 Servicii, specialitatea:

 • 1012.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

Examenul de licență este constituit din 2 probe:

 • examenul complex la specialitate ( Test grilă)
 • teza de licență (susținere publică)

Orarul poate fi accesat AICI

Proba examenului complex se va susține în scris. Testul grilă este format din 50 de întrebări selectate din lista subiectelor propuse pentru examenul de licență. Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă (Model). Studenților pentru pregătire de examene li se propune lista subiectelor aprobată de catedra de specialitate cu o lună până la susținerea primei probe. Agenda subiectelor propuse va include 150 de întrebări selectate din materialul teoretic-practic al disciplinelor de specialitate din planul de studii pentru fiecare specialitate, din care vor fi selectate 50 și vor fi incluse în Testul grilă. Pot fi elaborate mai multe variante ale testelor în scopul asigurării condițiilor de confidențialitate a testului în cazul în care examenul va decurge mai multe zile consecutive.

Timpul destinat probei scrise este de o oră astronomică 60 minute.

Subiectele pentru Examenul la disciplina de specializare - Învățământ cu Frecvență și cu Frecvență Redusă:

Listele studenților admiși la examene se vor afișa la Avizier cu 7 zile înaintea examenului Examenele încep la orele 09.00 

Ciclul II studii superioare de masterat
Domeniul general de studii 041 Științe economice

 • Program de master de profesionalizare Economie și administrarea afacerilor
 • Program de master științific Economie și administrarea afacerilor
 • Program de master de profesionalizare Administrarea financiar-bancară
 • Program de master științific Administrarea financiar-bancară
Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master
Orarul examenului de master poate fi accesat AICI
Începutul examenului de master - la ora 09:00
Listele studenților admiși la examen se vor afișa la Avizier
Susținerea va avea loc în format mixt (online și in sală)
Tezele de master vor fi prezentate la catedră copertate cu copertă euro și însoțite de Aviz și Recenție până în data de 10 mai 2021.
Fiecare absolvent va prezenta 2 copii ale buletinului de identitate, valabil la ziua prezentării, și 2 fotografii format 3x4 pe fundal alb pentru diplomă.
  

Facultatea de PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 
Ciclul I - Studii superioare de Licenţă
Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă (1/3)
Domeniul general de studu: 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale
Domeniul de formare profesională: 0313 Psihologie
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2021 va avea loc în perioada ____________________
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe site la ____________________
 
Examenul de licenţă Perioada Ora
1. Examen complex la Fundamentele psihologiei aplicate.  
2. Susţinerea tezei de licenţă.
 
Domeniul general de studu: 031. Ştiinţe sociale şi comportamentale
Domeniul de formare profesională: 0319 Asistenţă socială
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2021 va avea loc în perioada ____________________
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe site la ____________________
 
Examenul de licenţă Perioada Ora
1. Examen complex Metodologia asistenţei sociale.  
2. Susţinerea tezei de licenţă.
 
Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă redusă (1/4)
Domeniul general de studu: 33. Asistenţă Socială
Domeniul de formare profesională: 331 Asistenţă Socială
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2021 va avea loc în perioada ____________________
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe site la ____________________
 
Examenul de licenţă Perioada Ora
1. Teoria şi metodologia asistenţei sociale.  
2. Servicii de asistenta sociala
2. Susţinerea tezei de licenţă.
 
Ciclul II - Studii superioare de masterat
Domeniul general de studii: 32 
Domeniul de formare profesională: 322 Psihologie
 
Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în perioada ____________________
Începutul susţinerei publice a tezei –  ____________________
 
 

Facultatea de JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

 
În data de ____________________ ora ____________________ va avea loc susținerea publică a tezelor de master specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice” (prin intermediul aplicației Viber).  
Accesați modul de organizare a examenului de licență 
Orarul examenelor de licență la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
Specialitatea Jurnalism și procese mediatice
 
Data Disciplina
Competențe profesionale în Jurnalism
Susținerea tezelor de licență
Susținerea tezelor de licență
 
Forma de examinare:  ____________________
Examenele încep la ora: ____________________
 
Găsiți subiectele la examenul
 • Aspecte teoretice ale comunicării
 • Jurnalism
 

Facultatea de ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 
Accesați modul de organizare a examenului de licență

 

Orarul examenelor de licență
Data Ora
Specialitatea: Relații Iinternaționale, plan 1/4
Examen la disciplina fundamentală
Examen la disciplina de specialitate
Susținerea tezei de licență
 
 
Data Ora
Specialitatea: Relații Iinternaționale, plan 1/3
Examen la disciplina de specialitate
Susținerea tezei de licență
 
 
 • Accesați subiectele pentru examenul complex la specialitate - plan 1-3 (frecvența zi)
 • Accesați subiectele pentru examenul de licenţă la disciplina fundamentală - plan 1-4 (frecvența redusă)
 • Accesați subiectele pentru examenul de licență la disciplina Teoria şi Practica Relaţiilor Internaţionale
  
Susținerea publică a tezei de Master
 
Data Ora Specializarea Specializarea
Studii diplomatice Resurse umane și politici de personal
 
  

Facultatea de LIMBI MODERNE

 
Ciclul I - Studii superioare de Licenţă
Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă (1/3)
Domeniul general de studii: 023 Filologie
Domeniul de formare profesională: 0231 Studiul Limbilor
 
Examenul de licenţă pentru absolvenții anului 2021 va avea loc în perioada ____________________
Graficul examenelor cu repartizarea pe grupe va vi plasat pe site la ____________________
 
Examenul de licenţă Perioada ora
1. Lingvistica şi traductologia  
2. Limba B şi traducerea
3. Susţinerea tezei de licenţă.
 
 
Ciclul II - Studii superioare de masterat
Domeniul general de studii: 22 Ştiinţe Umanistice
Denumirea programului de masterat: Traducere  specializata şi tehnica documentarii terminologice
 
Examenul de finalizare a studiilor superioare de master va avea loc în data de  ____________________
Începutul susţinerei a tezei –  ____________________
 
 
********************
 
Urmăriți noutățile AICI
Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2017 vedeți AICI
Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2018 vedeți AICI
Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2019 vedeți AICI
Cum a fost petrecut examenul de licență în anul 2020 vedeți AICI
 
 
SUCCESE!