Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Tematica tezelor de masterat pentru anul universitar 2022-2023
Aprobată la Şedinţa Catedrei din 23 august  2022
Proces Verbal nr. 1
Şef Catedră: Stan V.,doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

Domeniul general de studiu – 31 Ştiinţe politice
Program de masterat –Specializarea – Studii Diplomatice
 1. Reprezentări ale comunismului – între distopie și utopie.
 2. Politica de forţă a Federației Ruse şi influența ei asupra evoluţiei sistemului de securitate internaţională.
 3. Rolul şi importanţa influenţei Uniunii Europene asupra sistemului de securitate europeană.
 4. Activitatea consulară în Republica Moldova: esență și caracteristici
 5. Bariere de comunicare în activitatea internaţională: esenţă şi particularităţi.
 6. Bazele constituţionale şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica
 7. Constituirea şi evoluţia serviciului diplomatic în Republica Moldova: aspecte teoretico-
 8. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului internaţional: tendințe și
 9. Dezinformarea în comunicarea internaţională: esență și
 10. Dimensiunea geopolitică a politicii externe a Republicii Moldova la etapa actuală.
 11. Dimensiunea parlamentară a cooperării dintre state: esenţă, premise, forme de
 12. Diplomaţia multilaterală: aspecte teoretico-practice.
 13. Diplomația ONU privind protecția patrimoniului comun al umanității.
 14. Discursul media privind terorismul în SUA: efecte și evoluții.
 15. Evoluția politicii interne a Republicii Moldova în condițiile geopolitice
 16. Factorul puterii în relaţiile internaţionale: abordări
 17. Globalizarea şi identitatea culturală: consideraţii
 18. Imunităţi şi privilegii diplomatice: esenţă şi caracteristici
 19. Influența factorului religios asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale.
 20. Manipularea în comunicarea internaţională: esență și forme de
 21. Mass-media în formarea identității europene: aspecte teoretico-practice.
 22. Medierea internațională în soluționarea conflictului
 23. Modalităţi şi mijloace de rezolvare paşnică a diferendelor internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 24. Mecanisme de gestionare a conflictelor îngheţate din spatial post-sovietic: aspecte comparate.
 25. Modelul american de gestionare a conflictelor internaționale: geneza, esența și
 26. Modelul geopolitic european şi perspectivele lui în secolul
 27. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul al XXI-lea.
 28. Perspectivele NATO în noile condiţii
 29. Politica europeană de vecinătate în contextul reconfigurării sistemului internațional.
 30. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste contemporane.
 31. Politica externă a RM prin prisma diplomaţiei guvernamentale şi
 32. Politicile naţionale ale Republicii Moldova de dezvoltare a potenţialului uman în contextul schimbărilor geopolitice
 33. Politicile de dezvoltare regională: evoluții și forme de
 34. Politizarea sistemului energetic la nivel mondial: tendințe
 35. Principiile şi regulile de organizare şi activitate a misiunilor
 36. Principiile polemicii în procesul de comunicare: abordări teoretico-practice.
 37. Prioritățile politicii externe în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în condițiile globalizării.
 38. Problema frontierelor în lumea contemporană: dimensiunea geopolitică.
 39. Problemele globale ale umanităţii: esență și evoluții.
 40. Procesele de integrare şi dezintegrare în lumea contemporană: aspecte teoretico-
 41. Promovarea politicii externe a statului în perioada de tranziţie.
 42. Regionalizarea relațiilor internaționale: tendințe și
 43. Republica Moldova în contextul comunicării internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 44. Republica Moldova în contextul evoluției geopolitice a sistemului internaţional.
 45. Retorica în cadrul comunicării internaţionale: esenţă şi caracteristici
 46. Rolul și locul Germaniei în sistemul politic
 47. Rolul spaţiului Mării Negre în geostrategia şi politica energetică a Uniunii Europene.
 48. Serviciul diplomatic ca parte componentă a serviciului de
 49. Standardele etice în argumentarea instrumentală: manifestare și
 50. Rolul Curții Europene de J.ustiție ca parte a sistemului instituțional a comunităților europene
 51. Tendințele dezvoltării mass-media în condițiile globalizării spațiului informațional.
 52. Transformarea și configurarea spațiului geopolitic în lumea globală.
 53. Transformările geopolitice în regiunea Mării Negre și securitatea regională.
 54. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 55. Organizațiile internaționale – subiect de drept international.
 56. Aspecte evolutive privind constituirea Uniunii Europene.
 57. Istoriografia cercetarii colaborarii internationale a serviciilor speciale in combaterea terorismului
 58. Analiza conceptului si evolutiei colaborarii internationale a institutiilor serviciilor speciale
 59. .Fenomenul terorismului – obiect si factor al colaborarii internationale a serviciilor speciale
 60. Aplicarea metodologiei cercetarii stiintifice în investigarea colaborarii internationale antiteroriste a serviciilor speciale
 61. Eficacitatea formelor de colaborare internationala a serviciilor speciale in lupta impotriva terorismului
 62. Experienta Comunitatii de Informatii a Statelor Unite ale Americii privind combaterea terorismului repere pentru Republica Moldova.
 63. Riscuri si amenintari la adresa securitatii Republicii Moldova premise de colaborare a serviciilor speciale.
 64. Rolul instituțiilor comunitare în cadrul procesului decizional al UE.
 65. Strategii ale serviciilor speciale din Republica Moldova privind combaterea terorismului international.
 66. Colaborarea internationala a serviciilor speciale din Republica Moldova in combaterea terorismului.
 67. Rolul și importanța colaborării internaționale a serviciilor speciale din Republica Moldova în asigurarea securitîții energetice a statului.
 68. Rolul factorului informațional în promovarea politicii externe a SUA
 69. Diplomația digitală: obiective, provocări și posibilități
 70. Rolul personalității în politica mondială prin prisma concepțiilor teoretice a relațiilor internaționale
 71. Diplomația energetică a Federației Ruse în sistemul contemporan al relațiilor internaționale: caracteristică, particularități și perspective
 72. Aspectele politico-militare ale politicii externe a SUA la etapa actuală
 73. Serviciul diplomatic ca instrument de realizare a politicii externe a Republicii Moldova
 74. Diplomația secolului al XXI-lea: noi tipuri și forme de realizare.
 75. Diplomația culturală contemporană: misiune și forme de realizare
 76. Efectele politicii de sancțiuni ale Marilor Puteri asupra cooperării internaționale
 77. Stilurile de negociere ale Marilor Puteri în situații de crize internaționale
 78. Specificul de realizare a diplomației economice la etapa contemporană
 79. Diplomația publică ca instrument de asigurare a securității naționale a Marilor Puteri
 80. Sportul ca actor neguvernamental al politicii mondiale
 81. Dimensiunea „soft power” a politicii externe a României față de Republica Moldova
 82. Integrarea europeană: caracteristică, evoluție și perspective.
 83. Evoluția cooperării Republicii Moldova cu Ucraina în condițiile invaziei ruse: caracteristică, probleme și perspective.
 84. Particularitățile politicii externe a Uniunii Europene față de Republica Moldova la etapa contemporană.
 85. Politica de securitate regională a țărilor din Europa de Est: caracteristică, provocări și vulnerabilități.
 86. Rolul factorului cultural în crearea imaginii favorabile a Republicii Moldova
 87. Aspectele umanitare ale strategiei de securitate a Uniunii Europene
 88. Republica Moldova și Ucraina în contextul procesului de integrare europeană: analiza comparată
 89. Parteneriatul Estic, ca dimensiune estică a Politicii Europene de Vecinătate: realități și perspective.
 90. Politica Europeană de Vecinătate, ca opțiune strategică a Uniunii Europene
 91. Rolul și influența resurselor mediatice în promovarea politicii externe a statului.
 92. Mecanismele de prevenire și de soluționare a problemei migrației în Uniunea Europeană.
 93. Cooperarea regională a Republicii Moldova: caracteristică, probleme și perspective .
 94. Impactul globalizării asupra transformării sistemului internațional la începutul sec. al XXI-lea.
 95. Vectorul euro-atlantic al politicii externe a Republicii Moldova: cadrul normativ, realizări și perspective.
 96. Diplomația multilaterală a Republicii Moldova: realizări, probleme și perspective.
 97. Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul asigurării controlului frontierei moldo-ucrainene.
 98. Strategiile soft power ale Marilor Puteri în relațiile internaționale.
 99. Sistemul activității diplomatice a Republicii Moldova în contextul noilor realități geopolitice.
 100. Influența procesului de globalizare asupra securității naționale a Republicii Moldova.
 101. Rolul pe care îl joacă instituțiile europene în procesul de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene..
 102. Dimensiunea de participare a Republicii Moldova la tratatele multilaterale.
 103. Securitatea naţională în condiţiile globalizării ( cazul Republicii Moldova).
 104. Problema securității informaționale- factor de ameninţare a securităţii internaţionale.
 105. Accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova după obținerea statutului de țară – candidat (23 iunie 2022)

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.