Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Tematica tezelor de masterat pentru anul universitar 2021-2022
 Aprobată la Şedinţa Catedrei din 23 august  2021
Proces Verbal nr. 1
 
Şef Catedră: Pîrţac Gr.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 
Domeniul general de studiu – 31 Ştiinţe politice
Program de masterat
Specializarea – Studii Diplomatice
 
 1. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 2. Rolul negocierilor în practica diplomatică.
 3. Impactul stilurilor naționale asupra strategiilor de negocieri diplomatice.
 4. Imunitățile și privilegiile diplomatice.
 5. Rolul pe care îl joacă instituțiile europene în procesul de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene..
 6. Dimensiunea de participare a Republicii Moldova la tratatele multilaterale.
 7. Securitatea naţională în condiţiile globalizării ( cazul Republicii Moldova).
 8. Problema securității informaționale- factor de ameninţare a securităţii internaţionale.
 9. Terorismul ca sursă de ameninţare a securităţii internaţionale.
 10. Politica de forţă şi evoluţia sistemului de securitate internaţională.
 11. Rolul şi importanţa influenţei Uniunii Europei Occidentale asupra sistemului de securitate europeană.
 12. Activitatea consulară în Republica Moldova: esență și caracteristici
 13. Bariere de comunicare în activitatea internaţională: esenţă şi particularităţi.
 14. Bazele constituţionale şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica
 15. Constituirea şi evoluţia serviciului diplomatic în Republica Moldova: aspecte teoretico-
 16. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului internaţional: tendințe și
 17. Dezinformarea în comunicarea internaţională: esență și
 18. Dimensiunea geopolitică a politicii externe a Republicii Moldova la etapa actuală.
 19. Dimensiunea parlamentară a cooperării dintre state: esenţă, premise, forme de
 20. Diplomaţia multilaterală: aspecte teoretico-practice.
 21. Diplomația ONU privind protecția patrimoniului comun al umanității.
 22. Discursul media privind terorismul în SUA: efecte și evoluții.
 23. Evoluția politicii interne a Republicii Moldova în condițiile geopolitice
 24. Factorul puterii în relaţiile internaţionale: abordări
 25. Globalizarea şi identitatea culturală: consideraţii
 26. Imunităţi şi privilegii diplomatice: esenţă şi caracteristici
 27. Influența factorului religios asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale.
 28. Manipularea în comunicarea internaţională: esență și forme de
 29. Mass-media în formarea identității europene: aspecte teoretico-practice.
 30. Medierea internațională în soluționarea conflictului
 31. Modalităţi şi mijloace de rezolvare paşnică a diferendelor internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 32. Mecanisme de gestionare a conflictelor îngheţate din spatial post-sovietic: aspecte comparate.
 33. Modelul american de gestionare a conflictelor internaționale: geneza, esența și
 34. Modelul geopolitic european şi perspectivele lui în secolul
 35. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul al XXI-lea.
 36. Perspectivele NATO în noile condiţii
 37. Politica europeană de vecinătate în contextul reconfigurării sistemului internațional.
 38. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste contemporane.
 39. Politica externă a RM prin prisma diplomaţiei guvernamentale şi
 40. Politicile naţionale ale Republicii Moldova de dezvoltare a potenţialului uman în contextul schimbărilor geopolitice
 41. Politicile de dezvoltare regională: evoluții și forme de
 42. Politizarea sistemului energetic la nivel mondial: tendințe
 43. Principiile şi regulile de organizare şi activitate a misiunilor
 44. Principiile polemicii în procesul de comunicare: abordări teoretico-practice.
 45. Prioritățile politicii externe în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în condițiile globalizării.
 46. Problema frontierelor în lumea contemporană: dimensiunea geopolitică.
 47. Problemele globale ale umanităţii: esență și evoluții.
 48. Procesele de integrare şi dezintegrare în lumea contemporană: aspecte teoretico-
 49. Promovarea politicii externe a statului în perioada de tranziţie.
 50. Regionalizarea relațiilor internaționale: tendințe și
 51. Republica Moldova în contextul comunicării internaţionale: aspecte teoretico-practice.
 52. Republica Moldova în contextul evoluției geopolitice a sistemului internaţional.
 53. Retorica în cadrul comunicării internaţionale: esenţă şi caracteristici
 54. Rolul și locul Germaniei în sistemul politic
 55. Rolul spaţiului Mării Negre în geostrategia şi politica energetică a Uniunii Europene.
 56. Serviciul diplomatic ca parte componentă a serviciului de
 57. Standardele etice în argumentarea instrumentală: manifestare și
 58. Rolul Curții Europene de J.ustiție ca parte a sistemului instituțional a comunităților europene
 59. Tendințele dezvoltării mass-media în condițiile globalizării spațiului informațional.
 60. Transformarea și configurarea spațiului geopolitic în lumea globală.
 61. Transformările geopolitice în regiunea Mării Negre și securitatea regională.
 62. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 63. Organizațiile internaționale – subiect de drept international.
 64. Aspecte evolutive privind constituirea Uniunii Europene.
 65. Istoriografia cercetarii colaborarii internationale a serviciilor speciale in combaterea terorismului
 66. Analiza conceptului si evolutiei colaborarii internationale a institutiilor serviciilor speciale
 67. .Fenomenul terorismului – obiect si factor al colaborarii internationale a serviciilor speciale
 68. Aplicarea metodologiei cercetarii stiintifice în investigarea colaborarii internationale antiteroriste a serviciilor speciale
 69. Eficacitatea formelor de colaborare internationala a serviciilor speciale in lupta impotriva terorismului
 70. Experienta Comunitatii de Informatii a Statelor Unite ale Americii privind combaterea terorismului repere pentru Republica Moldova.
 71. Riscuri si amenintari la adresa securitatii Republicii Moldova premise de colaborare a serviciilor speciale.
 72. Rolul instituțiilor comunitare în cadrul procesului decizional al UE.
 73. Strategii ale serviciilor speciale din Republica Moldova privind combaterea terorismului international.
 74. Colaborarea internationala a serviciilor speciale din Republica Moldova in combaterea terorismului.
 75. Rolul și importanța colaborării internaționale a serviciilor speciale din Republica Moldova în asigurarea securitîții energetice a statului.
 76. Rolul factorului informațional în promovarea politicii externe a SUA
 77. Diplomația digitală: obiective, provocări și posibilități
 78. Rolul personalității în politica mondială prin prisma concepțiilor teoretice a relațiilor internaționale
 79. Diplomația energetică a Federației Ruse în sistemul contemporan al relațiilor internaționale: caracteristică, particularități și perspective
 80. Aspectele politico-militare ale politicii externe a SUA la etapa actuală
 81. Serviciul diplomatic ca instrument de realizare a politicii externe a Republicii Moldova
 82. Diplomația secolului al XXI-lea: noi tipuri și forme
 83. Diplomația culturală contemporană: misiune și forme de realizare
 84. Efectele politicii de sancțiuni ale Marilor Puteri asupra cooperării internaționale
 85. Stilurile de negociere ale Marilor Puteri în situații de crize internaționale
 86. Specificul de realizare a diplomației economice la etapa contemporană
 87. Diplomația publică ca instrument de asigurare a securității naționale a Marilor Puteri
 88. Sportul ca actor neguvernamental al politicii mondiale
 89. Dimensiunea „soft power” a politicii externe a României față de Republica Moldova
 90. Integrarea europeană: caracteristică, evoluție și perspective.
 91. Evoluția cooperării Republicii Moldova cu Ucraina: caracteristică, probleme și perspective.
 92. Particularitățile politicii externe a Uniunii Europene față de Republica Moldova la etapa contemporană.
 93. Politica de securitate regională a țărilor din Europa de Est: caracteristică, provocări și vulnerabilități.
 94. Rolul factorului cultural în crearea imaginii favorabile a Republicii Moldova
 95. Aspectele umanitare ale strategiei de securitate a Uniunii Europene
 96. Republica Moldova și Ucraina în contextul procesului de integrare europeană: analiza comparată
 97. Parteneriatul Estic, ca dimensiune estică a Politicii Europene de Vecinătate: realități și perspective.
 98. Politica Europeană de Vecinătate, ca opțiune strategică a Uniunii Europene