Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Raport despre conferința din 13.11.2015 - Dedicată Zilei mondiale a calității

 
În data de 13 noiembrie 2015 în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova s-a desfășurat Conferință internațională a tinerilor cercetători
 
Calitatea – abordări teoretice și practice în domeniul socio-economic / Качество - теоретические и практические подходы в социально-экономической области / Quality - theoretical and practical approaches to the socio-economic field
 
Scopul conferinței: Studierea aspectelor teoretice ale calității ilustrate în viziunea savanților și cercetătorilor, caracteristica celor mai actuale specte practice legate de domeniul managementului calității, identificarea domeniilor primordiale de aplicare a sistemelor de management al calității.
 
Programul conferinței
1000- 1010
Înregistrarea participanţilor
1010- 1020
Deschiderea festivă a lucrărilor sesiunii ştiinţifice
1020- 1040
Mesaje de salut ( Administrația, cadre didactice, oaspeți)
1040- 1140
Prezentarea comunicărilor
1140- 1150
Jurizarea și aprecierea cîștigătorilor diplomei de gradul I, II și III
1150- 1200
Premierea parrticipantilor
 
La manifestare au participat studenții Facultății de Științe Economice din anul I de la specialitățile: Business și administrare, Turism, Contabilitate și Finanțe și bănci. Studenții anului II și III au prezentat comunicări conform programei în următoarea consecutivitate:

1.

TENDINțELE ECONOMICE A TăRILOR POST SOCIALISTE

Odainic Natalia

Studenta anul II

specialitatea Turism

2.

DESTINAțIILE TURISTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CEA DE A 50 A ANIVERSARE

Talmazan Irina

Studenta anului III

Specialitatea Turism

3.

CARACTERIZAREA SATULUI  TAUL

Gospodaru Cristina

Studenta anului III

Specialitatea Turism

4.

CODRII- PLăMîNII MOLDOVEI

Ciudin Iuliana

Studenta anului III

Specialitatea Turism

​5.

CALITATEA PRODUSELOR COSMETICE

Calancea Mihaela

Studenta anului II

Specialitatea Contabilitate

 

6.

 

VERIFICAREA CALITățII șI AUTENTICITățII PRODUSELOR ALIMENTARE

Ciuburciu Ruslan

Student al anului II

Specialitatea Contabilitate

7.

CALITATEA INFORMAțIILOR CONTABILE- SUPORT AL DECIZIEI MANAGERIALE

Cosolovschi Tatiana

Studenta anului III

Specialitatea Contabilitate

8.

FACTORII DE INFLUENȚĂ A CALITĂȚII VIEȚiI

Dementii Cristina

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

9.

TENDINTELE ACTUALE ALE COMERțULUI INTERNAțIONAL

Tihon Viorica

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

10.

PERFORMANțELE SPORTULUI îN REPUBLICA MOLDOVA DUPă 23 DE ANI DE INDEPENDENță

Diaconu Igori

Student a anului II

Specialitatea Finante si banci

11.

the IMPACT OF SMARTPHONES in SOCIETY

Tibichi Ilie

Student a anului II

Specialitatea Finante si banci

12.

CALITATEA PRODUSELOR DE PANIFICATIE

Dudau Liuba

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

 
În rezultatul jurizării au fost apreciate cele 3 diplome:
 
Diploma de gradul I Cosolovschi Tatiana, Studenta anului III, Specialitatea Contabilitate
Diploma de gradul II Diaconu Igori, Student a anului II, Specialitatea Finante si banci
Diploma de gradul III Odainic Natalia, Studenta anul II, specialitatea Turism