Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Raport despre conferința din 13.11.2015 - Dedicată Zilei mondiale a calității

 
În data de 13 noiembrie 2015 în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova s-a desfășurat Conferință internațională a tinerilor cercetători
 
Calitatea – abordări teoretice și practice în domeniul socio-economic / Качество - теоретические и практические подходы в социально-экономической области / Quality - theoretical and practical approaches to the socio-economic field
 
Scopul conferinței: Studierea aspectelor teoretice ale calității ilustrate în viziunea savanților și cercetătorilor, caracteristica celor mai actuale specte practice legate de domeniul managementului calității, identificarea domeniilor primordiale de aplicare a sistemelor de management al calității.
 
Programul conferinței
1000- 1010 Înregistrarea participanţilor
1010- 1020 Deschiderea festivă a lucrărilor sesiunii ştiinţifice
1020- 1040 Mesaje de salut ( Administrația, cadre didactice, oaspeți)
1040- 1140 Prezentarea comunicărilor
1140- 1150 Jurizarea și aprecierea cîștigătorilor diplomei de gradul I, II și III
1150- 1200 Premierea parrticipantilor
 
La manifestare au participat studenții Facultății de Științe Economice din anul I de la specialitățile: Business și administrare, Turism, Contabilitate și Finanțe și bănci. Studenții anului II și III au prezentat comunicări conform programei în următoarea consecutivitate:

1.

TENDINțELE ECONOMICE A TăRILOR POST SOCIALISTE

Odainic Natalia

Studenta anul II

specialitatea Turism

2.

DESTINAțIILE TURISTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CEA DE A 50 A ANIVERSARE

Talmazan Irina

Studenta anului III

Specialitatea Turism

3.

CARACTERIZAREA SATULUI  TAUL

Gospodaru Cristina

Studenta anului III

Specialitatea Turism

4.

CODRII- PLăMîNII MOLDOVEI

Ciudin Iuliana

Studenta anului III

Specialitatea Turism

​5.

CALITATEA PRODUSELOR COSMETICE

Calancea Mihaela

Studenta anului II

Specialitatea Contabilitate

 

6.

 

VERIFICAREA CALITățII șI AUTENTICITățII PRODUSELOR ALIMENTARE

Ciuburciu Ruslan

Student al anului II

Specialitatea Contabilitate

7.

CALITATEA INFORMAțIILOR CONTABILE- SUPORT AL DECIZIEI MANAGERIALE

Cosolovschi Tatiana

Studenta anului III

Specialitatea Contabilitate

8.

FACTORII DE INFLUENȚĂ A CALITĂȚII VIEȚiI

Dementii Cristina

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

9.

TENDINTELE ACTUALE ALE COMERțULUI INTERNAțIONAL

Tihon Viorica

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

10.

PERFORMANțELE SPORTULUI îN REPUBLICA MOLDOVA DUPă 23 DE ANI DE INDEPENDENță

Diaconu Igori

Student a anului II

Specialitatea Finante si banci

11.

the IMPACT OF SMARTPHONES in SOCIETY

Tibichi Ilie

Student a anului II

Specialitatea Finante si banci

12.

CALITATEA PRODUSELOR DE PANIFICATIE

Dudau Liuba

Studenta anului II

Specialitatea Finante si banci

 
În rezultatul jurizării au fost apreciate cele 3 diplome:
 
Diploma de gradul I Cosolovschi Tatiana, Studenta anului III, Specialitatea Contabilitate
Diploma de gradul II Diaconu Igori, Student a anului II, Specialitatea Finante si banci
Diploma de gradul III Odainic Natalia, Studenta anul II, specialitatea Turism

 

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.