Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

Which Faculty from the listed below interests You?

Events

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 September 2022

View all events

Ask us a question

Search

Pîrțac Grigore

Faculty
Department

Position: Decan

Conditions of employment: In the state

Didactic title: Conferenţiar Universitar

Scientific title: Doctor în politologie

List of publications

Disciplina de predare: Terorismul international
Experienţa profesională
1994-2008 – lector, lector superior, conferențiar universitar în cadrul Catedrei Discipline Sociale a Academiei de Poliție 
1 septembrie 2008 – prezent – conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Educaţie şi formare
1996-1999 - Diplomă de doctor în științe politice, Universitatea de Stat din Moldova.
1986-1993 - Licenţiat în istorie - Universitatea pedagogică de Stat I.Creangă
 
Informaţii suplimentare
Locotenent-colonel de poliție în rezervă.
Decorat cu insigna Pentru serviciu impecabil prin ordinul MAI din 10.12.2001
 
Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale
1. Conferința științifică cu participare internațională „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova::realități și perspective”,Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetăti Juridice și Politice, 8 mai 2014, comunicarea „Liberalizarea regimului de vize cu statele Comunității Europene – un pas înainte  în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova”.
2. Conferința științifică cu participare internațională „Abordări europene în cercetare și inovare”,
3. Universitatea de Studii Europene din Moldova, 8 octombrie 2014, comunicarea  „Specificul  evoluției managementului funcției publice și a funcționarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare.”
4. Conferința națională „Stratul și societatea civilă din Republica Moldova prin prisma rigorilor europene”, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 28 octombrie 2014,comunicarea „Societatea civilă și dezvoltarea instituțională a Republicii Moldova”.
5. Conferința științifică cu participare internațională „Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre”,Universitatea de Studii Europene din Moldova,20-23 noiembrie 2014, comunicarea „Beneficiile și oportunitățile economice ale procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”.
6. Conferința națională „Republica Moldova – determinante și perspective integrării europene”, Chișinău, USM, 5 martie 2015, comunicarea  „Experiența Republicii Moldova în abolirea regimului de vize cu statele-membre ale UE”.
7. Conferința națională cu participare internațională „Stabilitate,creștere economică și prosperitate – în spațiul european”, Chișinău,USEM,26-27 martie 2015, comunicarea „Determinanta economică în procesul de intergare europeană a Republicii Moldova”.
8. Conferința științifică internațională „Integrarea economică europeană”, Chișinău, USEM, 25-26 martie 2016, comunicarea „Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană – realizări și perspective”.
 
Abilitarea cu dreptul de conducător științific 
HOTĂRÎREA Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare din 22 decembrie 2015,nr.7/6,certificatul de abilitare seria CD nr.2336, cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat a d.Grigore Pîrțac, doctor în științe politice, conferenţiar universitar, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei.Instituții și procese politice.