Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Susținere publică a tezei de doctor - Loghinescu Petru

AVIZ
de susținere publică a tezei de doctor
 
Prin prezenta, Școala doctorală: „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Tezei de doctor:
Protecția proprietății în sistemul convenției europene a drepturilor omului”,
a studentului doctorand  LOGHINESCU Petru
profilul științific: 552. Drept public;
la specialitatea științifică: 552.08. Drept internațional și european public;
conducător de doctorat: DORUL Olga, Conf. univ. Dr.;
în incinta USEM, aud. 200A, pe data 23.02.2024, ora 14.00.
 
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este formată din următoarea componență:
  1. Președinte: BALAN Oleg, Prof. univ. Dr. hab.
  1. Conducător de doctorat: DORUL Olga, Conf. univ. Dr.
  1. Membru referent: ARHILIUC Victoria, Prof. univ. Dr. hab.
  1. Membru referent: CAZACU Doina, Conf. univ. Dr.
  1. Membru referent: CEBAN Cristina, Conf. univ. Dr.
 
12.02.2024
 
BÎTCĂ Ion, Conf. univ. Dr.