Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Rezultatele Finale Etapa I 08.08.2022

Felicitări!

Acum urmează să încheiați contractul de studii.

Încheierea și semnarea contractului de studii se face în Contabilitatea USEM.

Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele:
  • recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere
  • copia buletinului de identitate (cu fișa de însoțire a actului de identitate) și originalul.

Taxa pentru anul unu de învățământ urmează a fi achitată în contabilitatea USEM până pe 26 August 2022.

Se permite achitarea eșalonată a contractului pentru studii, în două rate, a câte 50% rata, cu acordul în scris a Rectorului USEM.

Rezultatele concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul I, studii superioare de licență - 08.08.2022 - Etapa I

Rezultatele concursului de Admitere în cadrul USEM - ciclul II, studii superioare de masterat - 08.08.2022 - Etapa I

Vă atenționăm că candidații care nu au reușit să depună actele - o pot face în Etapa II, până pe data de 25 august 2022.

Actele necesare la depunerea dosarului:

  1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare);
  2. copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare;
  3. 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso); 
  4. Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM);
  5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc - 50 lei).