Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Realizarea dreptului constituțional de vot și dreptul de a fi ales

 
Catedra de Drept Public a Facultății de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării USEM, Comisia Electorală Centrală, Asociația Promo Lex și Liceul Teoteric European, organizează, pe data de 4 februarie 2019, conferința științifică universitară a tinerilor cercetători cu tema „Realizarea dreptului constituțional de vot și dreptul de a fi ales”.
 
Conferința se va desfășura între orele 8:00 și 14:00, în biroul 200A a Universității  de Studii Europene din Moldova.
 
La conferință sunt invitați studenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.
 
Referatele urmează a fi prezentate sub conducerea recenzenților, potrivit cerințelor metodice și științifice, până la 10 februarie 2019, la Catedra Drept Public a USEM (str. Gh. Iablocikin 2/1, bir. 703, tel. Contact: 022 509 182 / 022 509 139, email: vcristo@mail.ru).
 
La deschiderea conferinței, cu mesaje de salut, vor participa persoane notorii din Republica Moldova.
La finele conferinței, fiecare participant va primi un certificat de participare, iar referatele vor fi publicate în revista universității sau într-o culegere de materiale ale conferinței.