Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică

10 Octombrie 2023
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar. Data: 10 octombrie 2023, ora 15.00

Vezi toate evenimentele

Notă informativă referitor la lecția publică în format online

Astăzi - 01 decembrie 2021, Universitatea de Studii Europene din Moldova a desfășurat o lecție publică în format on-line cu genericul „Dreptul internațional umanitar în contextul crizelor: între interpretarea clasică și necesitatea oferirii unui răspuns provocărilor contemporane”, formator expertul Comitetului Internațional al Crucii Roșii, expert în Irlanda de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Karabah, dl. Vitalie Gamurari, doctor în drept, conferențiar universitar, Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale, ULIM.

La eveniment au participat cca 63 studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul Facultății Drept și Facultății Științe Politice și Relații Internaționale, dar și cadre didactice din instituție și din afara acesteia.

Toți participanții au rămas impresionați de profesionalismul și modalitate de expunere a informației prezentate de către invitat.

Exprimăm sincere mulțumiri pentru implicare și efort considerabil organizatorilor: dlui Pântea Andrei, șef catedră Drept Public, USEM, dr.,conf. univ., dar și participanților care au pus în discuție probleme actuale ale practicii judiciare, prin prisma dreptului internațional umanitar.