Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Mobilitate ERASMUS+ 04.07.2022-08.07.2022 - University of Economy in Bydgoszcz (Poland, PL)

În perioada 04.07.2022-08.07.2022 la USEM din University of Economy in Bydgoszcz (Poland, PL) în cadrul programului ERASMUS+ incoming au fost prezente 3 persoane

  1. Kashuba Svitlana Staff Mobility For Teaching
  2. Sikora Filip Staff Mobility For Teaching
  3. Wiśniewski Filip Staff Mobility For Teaching

Mobilitatea a avut obiective următoarele:

- consolidarea contactelor cu instituția gazdă, facultatea gazdă, cadrele didactice și personalul în vederea creșterii cooperării

- discutarea și pregătirea viitoarelor cooperări și viitoare activități ERASMUS+

- perspectivă asupra sistemului universitar din țara gazdă și compararea curriculei;

-  impuls pentru dezvoltarea curriculumului

- cunoașterea metodelor de predare la universitatea gazdă în vederea îmbunătățirii practicii didactice

- promovarea schimbului de studenți între ambele instituții în vederea creșterii calității și cantității

- încurajarea cooperării internaționale în cercetare și a rețelelor academice internaționale