Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Mobilitate academică - Universitatea Transilvania din Brașov

În perioada 13-24 martie 2017 dna Șargu Lilia, conf. univ., dr., a desfășurat un stagiu de perfecționare la Universitatea Transilvania din Brașov în scopul preluării bunelor practici de aplicare la proiecte ERASMUS.
Acest stagiu a avut o finalitate frumoasă:
semnarea proiectului de Mobilitate academică și obținerea unei burse pentru studenții la ciclul II studii superioare de masterat.