Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Hudcovský Martin and Klimko Roman Erasmus+ mobility - 29.11-03.12.2022

În perioada 29.11.2022 – 03.12.2022 din UNIVERSITY OF ECONOMICS in Bratislava (SLOVAK REPUBLIC) pe programul ERASMUS+ am avut în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova 2 persoane incoming

Hudcovský Martin Erasmus+  mobility for teaching (8 hours)

Klimko Roman Erasmus+ Staff Training

Această mobilitate a oferit o mare oportunitate de a continua activitățile comune și de a extinde cooperarea dintre instituțiile noastre. Au fost organizate întâlniri și discuții formale și informale cu administrația, personalul, studenții instituției gazdă. Mobilitatea a fost cea mai bună modalitate de a face schimb de cunoștințe și de a veni cu practici bazate pe experiență atît pentru instituția gazdă cît și pentru instituția de bază. Au fost abordate și perspective concentrate pe cercetare și activitate didactică în contextul realizării studiilor comune, publicarea articolelor în coautorat, organizarea activităților științifice în comun, recenzarea lucrărilor metodice, etc.