Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Publicație nouă! Cursul de lecții - „Dreptul proprietății intelectuale”

Felicitări autorilor cu noua publicație!
Membrii Catedrei Drept Privat a Facultății de Drept, USEM - Băieșu Aurel și Sedlețchi Elena au publicat recent cursul de lecții (caiet de seminar) la disciplina „Dreptul proprietății intelectuale”.
 
Acest curs de lecții a fost conceput ca un instrument menit să faciliteze, atât studierea domeniului proprietății intelectuale, cât și recapitularea și structurarea informațiilor pentru cei deja inițiați în această materie.
Scopul lucrării este de a furniza studenților și/sau masteranzilor cunoștințe și aptitudini pentru a aplica legislația în materia proprietății intelectuale, atât pentru prevenirea încălcării dreptului de proprietate intelectuală, cât și pentru restabilirea și protecția acestui drept.
Întrebările din teste-grilă de autoevaluare, spețele și exemplele ale practicii judiciare pot fi foarte utile și pentru cei care se pregătesc de examene de licență, masterat sau admitere în profesiile juridice, permițând recapitularea rapidă și structurată a materiei și autoevaluarea cunoștințelor însușite.
Cursul poate fi accesat la biblioteca USEM.