Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Conferința ştiinţifico-practică internațională „Dezvoltare economică și cercetare” - UCCM - 21-23.06.2023

Stimați colegi!
Conferința este prilejuită aniversării a 30 de ani de la înființarea Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.
Scopul conferinței este de a disemina și valorifica rezultatele investigațiilor științifice privind crearea unui mediu performant și sustenabil de dezvoltare economică a Republicii Moldova.
Secțiunile conferinței:
1. Impactul crizei contemporane asupra dezvoltării economico-sociale și securitate multidimensională
2. Dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor în condițiile provocărilor actuale
3. Economia circulară și cooperativele – contribuție în dezvoltarea socio-economică echilibrată
4. Modernizarea cadrului legislativ-normativ în condițiile mediului în continuă schimbare
5. Educația și cercetarea – catalizatori ai creșterii economice și a bunăstării precum și de a discuta barierele existente. pentru a îmbunătăți eficiența implementării realizărilor științifice fundamentale și aplicate.
page1image62997056
Sunt invitați să participe cercetătorii, profesorii universităților și colegiilor, studenții doctoranzi.
Conferința se va desfășura în format mixt.
Ca rezultat, va fi publicată o culegere de materiale indexată: CEEOL https://www.ceeol.com, Zenodo https://zenodo.org 
Detalii despre conferință sunt accesibile AICI
Termenii:
! înregistrarea participării la Conferință – 15 martie 2023
prezentarea lucrărilor în extenso – 01 mai 2023
! notificarea acceptării articolului – 01 iunie 2023
Conferința este înregistrată la ANACEC.
https://conferinte.stiu.md/evenimente-planificate/06-2023/35

Formular de înregistrare:
https://forms.gle/nXgDKJc1yRUdmYHw9