Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Conferința științifică națională studențească cu tema: „Tendințe în perfecționarea reglementărilor juridice de drept privat”

Joi, 06 aprilie 2023 (orele 10:30), se va desfășura 
Conferința științifică națională studențească cu tema
„TENDINȚE ÎN PERFECȚIONAREA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT”

La conferință sunt invitați profesorii și studenții de la USEM, precum și din alte instituții de învățămînt superior din Republica Moldova.

Intenția de a participa la conferință împreună cu referatele se prezintă pînă la 02 aprilie 2023 la Catedra Drept Privat a Universităţii de Studii Europene din Moldova. Informaţia se va expedia prin e-mail şi va purta numele și prenumele  autorului și recenzentului, denumirea (tema) referatului la adresele electronice: conferince.student2023@gmail.comcatedra.drept.privat@usem.mdusem_80@mail.ru     

Materialele conferinței studențești, care corespund cerințelor metodice și științifice vor fi publicate, iar participanții activi vor primi certificat de participare.

Cerințele față de articolele prezentate pentru publicare în materialele conferinței

Formular de participare