Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Comunicat despre conferința științifică interuniversitară națională din 10 februarie 2023

La data de 10.02.2023, Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, în parteneriat cu:
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
Universitatea Tehnică din Moldova

a organizat Conferința științifică interuniversitară națională a tinerilor cercetători, cu genericul:

„MECANISME NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CONTEXTUL PROMOVĂRII VALORILOR EUROPENE”.

În cadrul manifestării au participat peste 60 de studenți, masteranzi și doctoranzi din diverse instituții superioare de învățământ din țară.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi unul dintre evenimentele științifice naționale, oferind o oportunitate pentru abordarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea științifică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări științifice.

Conferinţa pleacă de la ideea că LEGEA nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economico-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

În acest context, ţin să felicit cu ocazia organizării acestui eveniment, o conferinţă cu un generic actual, amplu şi multidisciplinar, care a devinet, deja, o tradiţie frumoasă pentru tânăra generație antrenată în cercetarea ştiinţifică, exprimându-mi încrederea deplină că substanţa rezultatelor științifice vor fi deopotrivă relevante şi utile atât pentru mediul academic, cât şi pentru publicul larg din Republica Moldova.

 

Președintele Comitetului Organizatoric
Andrei Pântea, dr. în drept, conf. univ.