MDРУEN

Documente pentru dosare

Documentele necesare pentru a depune la dosar sunt următoarele:
 
Dosarul studentului:
 1. CV Europass (în limba engleză);
 2. Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
 3. Certificat academic (în original);
 4. Certificat lingvistic (în copie) – dacă studentul nu deține un astfel de certificat, acesta va susține, conform calendarului selecției, un test de competență lingvistică;
 5. Declarație-tip (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+);
 6. Formular-tip de înscriere la concursul de selecție (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+).
Priorități:
 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Voluntariat.
 
Dosarul pentru profesori:
 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională;
 3. Lista publicațiilor;
 4. Plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității (pentru predare – proiectul lecțiilor desfășurate, scop, obiective, finalități etc.);
 5. Recomandare din partea departamentului facultăţii.
Priorități:
 • Candidații care au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Candidați până în 35 de ani.
 
Dosarul pentru personal non-didactic:
 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității;
 3. Program de activitate - plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.
Priorități:
 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.

Utilizator

Contacte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Toate știrile

Știri

Adresați o întrebare