Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Evenimente

Catedra „Drept Public” din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova organizează Conferința științifică studențească interuniversitară națională cu participare internațională „Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul promovării valorilor europene”, care va avea loc la data de 10 februarie 2023.

Prima întâlnire

01 Septembrie 2022

Vezi toate evenimentele

Adresați o întrebare

Căutare

Documente pentru dosare

Documentele necesare pentru a depune la dosar sunt următoarele:
 

Dosarul studentului:

 1. CV Europass (în limba engleză);
 2. Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
 3. Certificat academic (în original);
 4. Certificat lingvistic (în copie) – dacă studentul nu deține un astfel de certificat, acesta va susține, conform calendarului selecției, un test de competență lingvistică;
 5. Declarație-tip (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+);
 6. Formular-tip de înscriere la concursul de selecție (acest formular se poate obține de la biroul Erasmus+).

Priorități:

 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Voluntariat.
 

Dosarul pentru profesori:

 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională;
 3. Lista publicațiilor;
 4. Plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității (pentru predare – proiectul lecțiilor desfășurate, scop, obiective, finalități etc.);
 5. Recomandare din partea departamentului facultăţii.

Priorități:

 • Candidații care au mai beneficiat de granturi Erasmus.
 • Candidați până în 35 de ani.
 

Dosarul pentru personal non-didactic:

 1. CV-ul actualizat (în limbile engleză și română);
 2. Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității;
 3. Program de activitate - plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.

Priorități:

 • Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus.