Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Conferința va avea loc în perioada 1-2 decembrie 2023, în Chișinău, Republica Moldova. Perioada de înregistrare – până la 20 noiembrie 2023.

Vezi toate evenimentele

Prezentarea spre examinare a lucrării de sinteză pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în drept - autor Lîsenco Vladlena.

În cadrul Seminarului științific ad-hoc - 552. Drept public, specialitatea 552.08 Drept internațional și european public, va fi prezentată spre examinare lucrarea de sinteză pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în drept, cu tema “Международные неправительственные организации: правовой статус, виды и роль в современном  мире” (Organizații internaționale neguvernamentale: statutul juridic, tipurile și rolul în lumea contemporană), autor Lîsenco Vladlena, Conf.univ., Dr., consultant științific Burian Alexandru, Prof. univ., Dr. hab. 

Data: 29 iunie 2023

Ora: 11:00

Locația: Universitatea de Studii Europene din Moldova, (MD-2069, Chişinău, str.Gh. Iablocikin 2/1, auditoriu 200A)