Contacts

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Events

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

View all events

Prezentarea spre examinare a lucrării de sinteză pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în drept - autor Lîsenco Vladlena.

În cadrul Seminarului științific ad-hoc - 552. Drept public, specialitatea 552.08 Drept internațional și european public, va fi prezentată spre examinare lucrarea de sinteză pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat în drept, cu tema “Международные неправительственные организации: правовой статус, виды и роль в современном  мире” (Organizații internaționale neguvernamentale: statutul juridic, tipurile și rolul în lumea contemporană), autor Lîsenco Vladlena, Conf.univ., Dr., consultant științific Burian Alexandru, Prof. univ., Dr. hab. 

Data: 29 iunie 2023

Ora: 11:00

Locația: Universitatea de Studii Europene din Moldova, (MD-2069, Chişinău, str.Gh. Iablocikin 2/1, auditoriu 200A)