Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Pîrțac Grigore

Facultate
Catedra

Funcția ocupată: Decan

Condiția încadrării: În state

Titlul Didactic: Conferenţiar Universitar

Titlul Științific: Doctor în ştiinţe politice

Lista publicațiilor

Disciplina de predare: Terorismul international
Experienţa profesională
1994-2008 – lector, lector superior, conferențiar universitar în cadrul Catedrei Discipline Sociale a Academiei de Poliție 
1 septembrie 2008 – prezent – conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Educaţie şi formare
1996-1999 - Diplomă de doctor în științe politice, Universitatea de Stat din Moldova.
1986-1993 - Licenţiat în istorie - Universitatea pedagogică de Stat I.Creangă
 
Informaţii suplimentare
Locotenent-colonel de poliție în rezervă.
Decorat cu insigna Pentru serviciu impecabil prin ordinul MAI din 10.12.2001
 
Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale
1. Conferința științifică cu participare internațională „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova::realități și perspective”,Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetăti Juridice și Politice, 8 mai 2014, comunicarea „Liberalizarea regimului de vize cu statele Comunității Europene – un pas înainte  în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova”.
2. Conferința științifică cu participare internațională „Abordări europene în cercetare și inovare”,
3. Universitatea de Studii Europene din Moldova, 8 octombrie 2014, comunicarea  „Specificul  evoluției managementului funcției publice și a funcționarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare.”
4. Conferința națională „Stratul și societatea civilă din Republica Moldova prin prisma rigorilor europene”, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 28 octombrie 2014,comunicarea „Societatea civilă și dezvoltarea instituțională a Republicii Moldova”.
5. Conferința științifică cu participare internațională „Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre”,Universitatea de Studii Europene din Moldova,20-23 noiembrie 2014, comunicarea „Beneficiile și oportunitățile economice ale procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”.
6. Conferința națională „Republica Moldova – determinante și perspective integrării europene”, Chișinău, USM, 5 martie 2015, comunicarea  „Experiența Republicii Moldova în abolirea regimului de vize cu statele-membre ale UE”.
7. Conferința națională cu participare internațională „Stabilitate,creștere economică și prosperitate – în spațiul european”, Chișinău,USEM,26-27 martie 2015, comunicarea „Determinanta economică în procesul de intergare europeană a Republicii Moldova”.
8. Conferința științifică internațională „Integrarea economică europeană”, Chișinău, USEM, 25-26 martie 2016, comunicarea „Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană – realizări și perspective”.
 
Abilitarea cu dreptul de conducător științific 
HOTĂRÎREA Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare din 22 decembrie 2015,nr.7/6,certificatul de abilitare seria CD nr.2336, cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat a d.Grigore Pîrțac, doctor în științe politice, conferenţiar universitar, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei.Instituții și procese politice.