MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Burbulea Rodica

professor
 
 
Condiția încadrării: cumul
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în ştiinţe economice
Conferențiar Universitar
 
Disciplina de predare:
Marketing internațional
Economia întreprinderii
 
STATUTUL ACTUAL
01.09.2014 – prezent conferențiar universitar, doctor în economie, catedra Economie și Turism, Universitatea de Studii Economice din Moldova
 
STUDII 
Studii medii Şcolare
09/1981 – 06/1991 Şcoala Medie, s. Teleșeu, Orhei, Republica Moldova
Studii superioare
09/1992 – 06/1997 Universitatea Agrară de stat  din Moldova, Chişinău, Facultatea Economie /specialitatea Economie/calificarea Economist
Doctorat
11/1999 - 11/2003 Moldova, Chişinău, Specialitatea 08.00.14 Economie mondială; relații economice internaționale.