MDРУEN

Profesorii noștri

Toate

Cheptine Andrei

professor
 
 
Condiția încadrării: în state
Gradul / Titlul Științific (didactic):
Doctor în științe tehnice
Lector universitar
 
Disciplina de predare:
Integrarea Europeană
 
STUDII
1956-1966  Şcoala medie or. Chisinau
1967-1972 Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Facultatea Tehnologie Specializare „Tehnologie alimentară”
1977-1982  Doctorand,  Facultatea Industria alimentară,  Institutul de industrie limentară, Rusia