Contacte


Comisia de Admitere
+373 22 509 140
+373 22 509 127
+373 22 509 149

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

În sediul USEM (mun. Chișinău, str. Ghen. Iablocikin 2/1, bir. 203) este organizată primirea actelor pentru înscrierea la studii la Universitatea "Danubius" din or. Galați (România) - anul universitar 2021-2022:

Pentru informații suplimentare contactați tel: 022 509 127

     Acte necesare pentru înscrierea la studii universitare de licență

     Acte necesare pentru înscrierea la studii universitare de master

     Dosarul de admitere la studiile universitare de masterat al cetățenilor străini

     Studii la licență

     Studii la master

     Taxa de studii - studenți UE

     Taxa de studii - studenți non-UE

Acte necesare pentru înscrierea la studii universitare de licență:

 1. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă în original și o copie care va fi certificată cu conformitatea de către angajații Universității Danubius din Galați;
 2. Candidații care au calitatea de student la alta universitate și nu pot prezenta diploma de Bacalaureat în original se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat și o adeverință din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma în original se află la instituția de învățământ unde frecventează cursurile;
 3. Candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 vor prezenta o adeverință de absolvire a examenului de Bacalaureat eliberată de către instituția de învățământ;
 4. Foaia matricolă cu rezultatele școlare din liceu – în original și o copie în vederea certificării cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius” din Galați;
 5. Adeverința medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;
 6. Patru fotografii ¾ tip carte de identitate;
 7. Chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de la plata taxei de înscriere;
 8. Certificatul de naștere în copie legalizată sau în original și o copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul de către angajații Universității „Danubius ”din Galați;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;
 10. Copie după actul de identitate;
 11. Fișa de înscriere pentru studii universitare de licență;
 12. Documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, dacă este cazul.

 

Acte necesare pentru înscrierea la studii universitare de master:

1.Diploma de licență sau echivalentă cu aceasta, în original;
   1.1.candidații care au calitatea de student la alta universitate și nu pot prezenta diploma de licență în original se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei de licență și o adeverință din care să rezulte calitatea de student şi faptul că diploma în original se află la instituția de învățământ unde frecventează cursurile;
   1.2.candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020/2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverință eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
   1.3.de asemenea vor completa o declarație prin care se obligă să depună în termen de 1 an diploma de licență în original; prin excepție, în cazul în care există acordul scris al candidatului, Universitatea „Danubius” din Galați se poate interconecta cu sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute de către candidat;
2.Suplimentul la diplomă/foaia matricolă –în original și o copie în vederea certificării cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius” din Galați;
3.Adeverința medicală tip, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;
4.Diploma de Bacalaureat, în copie;   
5.Patru fotografii ¾ tip carte de identitate;
6.Chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;
7.Certificat de naștere, în original/în copie legalizată/ copie, care va fi certificată cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius „din Galați;
8.Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;
9.Copie după actul de identitate;
10.Certificatul/ adeverința de absolvire a unui program de formare psihopedagogică, în vederea certificării în profesia didactică nivelul I;
11.Fișa de înscriere pentru studii universitare de master;
12.Chestionar pentru interviul de admitere la master; (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
13.Chestionar pentru probele de concurs de admitere specifice fiecărui program de master (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
14.Documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, dacă este cazul.

 

Dosarul de admitere la studiile universitare de masterat al cetățenilor străini conține:

 1. certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 2. copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 3. copie după pașaport;
 4. cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexa 2, din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018 cu modificările și completările ulterioare, completată la toate rubricile și semnată;
 5. copie și traducere legalizată a diplomei de Bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 6. copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 7. foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
 8. atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
 9. certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. chestionar pentru interviul de admitere la master (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
 11. chestionar pentru probele de concurs de admitere specifice fiecărui program de master; (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
Declarația, fișa de înscriere și chestionarul  trebuie completate și semnate de către candidat.

STUDII DE LICENȚĂ

Facultatea de Drept

Domeniul de studiu

Specializarea

Forma de învățământ

Locuri

 Drept

 Drept

IF, acreditat

180

IFR, acreditat

75

ID, acreditat

100

 


Facultatea de Științe Economice

Domeniul de studiu

Specializarea

Forma de învățământ

Locuri

Finanțe

Finanțe și Bănci

IF, acreditat

50

ID, acreditat

100

 Administrarea Afacerilor

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

IF, acreditat 

60

 ID, acreditat

100

 Contabilitate

 Contabilitate și Informatică de Gestiune

IF, acreditat 

50

IFR, acreditat

75

 


Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Domeniul de studiu

Specializarea

Forma de învățământ

Locuri

Științe ale Comunicării

Comunicare și Relații Publice

IF, acreditat

75

ID, acreditat

75

Relații Internaționale și Studii Europene

Relații Internaționale și Studii Europene

IF, acreditat

50

ID, autorizat

50

Psihologie

Psihologie

IF, autorizat

50

 


Facultatea de Științe Aplicate

Domeniul de studiu

Specializarea

Forma de învățământ

Locuri

Informatică

Informatică

IF, autorizat

25

 

 


Facultatea de Drept

Numar de locuri

Drept și Administrație Publică Europeană (IF)

200

Drept și Administrație Publică Europeană (IFR)

Dreptul Uniunii Europene

Științe Penale

Dreptul Comunităților VirtualePROGRAME DE MASTER 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Numar de locuri

Managementul Securității în Relațiile Internaționale

50 IF 

Afaceri și Economie Internațională
(interdisciplinar)

50 IF 

 


Facultatea de Științe Economice

Numar de locuri

Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității 

25 IF 

Management Financiar Public și Privat

75 IF

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European 

25 IF

Managementul Afacerilor în Comerț și Turism

25 IF

Audit și Control Public și Privat

50 IF

Shipping International Trade and Finance

25 IF 

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.