Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

Evenimente

Susținere publică a tezei de doctor - Toncoglaz Maxim Tema tezet - „Particularitățile ordinii juridice a uniunii europene din perspectiva adoptării și aplicării dreptului european”. Susținerea va avea loc în incinta USEM, aud. 200A, pe data 07.03.2024, ora 12.00.

Vezi toate evenimentele

Chira Tatiana

Facultate
Catedra

Condiția încadrării: Cumul

Titlul Didactic: Asistent Universitar

Titlul Științific: Doctorand

Experiența profesională:
Metodist la Universitatea de Studii Europene din Moldova din 17.09.2012 pînă în prezent:
- asistent universitar din 27.01.2014
- lector universitar din 01.09.2016
 
Educație și formare:
2010 – 2013 - Universitatea de Studii Europene Din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specialitatea „Finanțe și Bănci”
2013 – 2015 - Masterat de cercetare, Specializarea: Economie şi administrarea afacerilor, Domeniul: Ştiinţe economice
 
Participare la conferințe, simpozioane:
1) Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации совместно с Европейским университетом Молдовы, 25 ноября 2014 г.
2) Sesiunea ştiinţifică naţională cu participare internaţională ediţia a I-a  «Turismul şi dezvoltarea cumunitară, 26-27 septembrie 2014, Universitatea de Studii Europene din Moldova
3) Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională. Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunitatea Europeană şi Statele ei membre ediţia a I-a, 20-23 noiembrie 2014. Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)