MDРУEN

Admiterea la Ciclul II

This information is available only in Russian or Romanian. 
Sorry for the inconvenience.
 
Admiterea pentru anul de studii 2019 - 2020 a început pe 8 iulie 2019, și a durat până la 30 august 2019.
 
Oferta de Studii 
FACULTATEA
Prețul contractului 
pentru 1 an de studii
 
 
Masterat științific și de profesionalizare:
 1. Drept economic
 2. Drept penal
 3. Drept internațional
 4. Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor – 1,5 ani la master științific și
2 ani la master de profesionalizare
 
8 000 MDL
 
 
Masterat științific și de profesionalizare:
 
 1. Economia și Administrarea Afacerilor
 2. Administrarea financiar-bancară
 3. Turism și servicii hoteliere
Durata studiilor – 2 ani
 
6 500 MDL
 
 
Masterat științific:
Traducere specializată și tehnica documentării terminologice
 
Masterat de profesionalizare:
Limbi moderne și ghidare turistică
 
Durata studiilor – 2 ani
 
5 000 MDL
 
 
Masterat științific și de profesionalizare:
Comunicare și Relații Publice
 
Durata studiilor – 2 ani
 
5 000 MDL
 
 
Masterat de profesionalizare:
 1. Psihologia educației
 2. Psihologia muncii și organizațională
 3. Psihologia clinică
Durata studiilor – 2 ani
 
5 000 MDL
 
 
Masterat de profesionalizare:
 1. Studii diplomatice
 2. Resurse umane și politici de personal
Durata studiilor – 2 ani
 
5 000 MDL
 
 
Taxele de studii pot fi accesate AICITaxa poate fi achitată în rate. 
 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
 1. Buletinul de identitate în original și copie;
 2. Cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat) - se completează pe loc;
 3. Actul de studii, în original și copie, cu anexa respectivă;
 4. 4 fotografii color 3x4 cm (semnate pe verso);
 5. Bon de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc).
 
! Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.
! Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
Graficul de lucru a Comisiei de Admitere este următorul:
Luni - Vineri 800 - 1700
Pauza de masă 1300 - 1400

Etajul 1, în incinta bibliotecii universității. 
Numărul de contact: 022 509 149 și 022 509 122

User

Contacts

USEM Anticamera

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

LTE Anticamera
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Which Faculty from the listed below interests You?

All news

News

Ask a question