Contacts


Admission Committee
+373 22 509 140
+373 22 509 127
+373 22 509 149

Accounting
+373 22 509 143

High School Reception
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask us a question

Search

Graduation dissertation topics - Faculty of Psychology

Tematica teze Ciclul I - 2023-2024

 • Dezvoltarea personală și morală la adolescenți.
 • Rolul psihologului în dezvoltarea autocontrolului la adolescenții cu comportament deviant.
 • Aspecte psiho-emoționale în familiile cu copii cu autism.
 • Sindromul de stres posttraumatic la femeile victime ale violenței domestice.
 • Problematica sindromului burnout în psihologie.
 • Consecințele depresiei asupra bunăstării emoționale la adulți.
 • Implicații psihologice în situații de vagabondaj stradal.
 • Influența separării părinților asupra personalității copiilor.
 • Prevenireа delincvenței juvenile lа copiii din fаmiliile dezorgаnizаte.
 • Afectivitatea și comportamentul la persoanele cu tulburări mintale.
 • Efectele psihologice a consumului de alcool la tineri.
 • Efectele psihologice a consumului de drog la tineri.
 • Riscul suicidar la adolescenții depresivi.
 • Implicații psihologice în prevenirea delicvenței juvenile.
 • Prevenirea bullingului în școli prin activități psihologice.
 • Influenţa mediului penitenciar asupra personalităţii deţinutului.
 • Trauma abandonului la copii.
 • Psiho-profilaxia dependenței de internet.
 • Prevenirea suicidului în rândul tinerilor.
 • Efectele psihologice ale neglijării copilului.
 • Profilul psihologic al recidivistelor.
 • Consilierea psiho-emoțională a femeilor victime a abuzului sexual.
 • Rolul psihologului prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor din familii disfuncționale.
 • Aspecte psihologice a copiilor străzii.
 • Anxietatea la părinții cu copii cu autism.
 • Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților.
 • Consecințele psihologice ale violența împotriva femeilor.
 • Rolul psihologului în planificarea familială.
 • Inteligenţa emoţională şi abilităţile de comunicare la adolescenți.
 • Consecințele divorțului asupra copiilor.
 • Succesul profesional în activitatea psihologului școlar.
 • Dezvoltarea competențelor sociale la preadolescenți.
 • Modalități de promovare a educației sexuale comprehensive în școală.
 • Metode tradiţionale şi moderne aplicate în procesul de predare – învăţare – evaluare a psihologiei.
 • Dezvoltarea inteligenței verbale la adolescenți.
 • Metode psihologice de dezvoltare a inteligenței logice.
 • Strategii de îmbunătățire a inteligenței personale a viitorilor psihologi.
 • Optimizarea inteligenței vizuale la adolescenți.
 • Valențele strategiilor psihologice în dezvoltarea lexicului la preșcolari.
 • Condiții psihopedagogice de dezvoltare a memoriei elevilor preadolescenți.
 • Strategii de prevenire a traumei copiilor refugiați.
 • Metode de dezvoltare a imaginii de sine la preșcolari.
 • Rolul părinților în învățarea copiilor pe tot parcursul vieții.
 • Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea creativității la preșcolari.
 • Motivația de învățare specifică elevilor mici.
 • Autocunoașterea ca metodă de dezvoltare personală a studenților.
 • Profilaxia problemelor comportamentale în rândul preadolescenților.
 • Strategii de reducere a anxietății preadolescenților.
 • Strategii anti-bullyng pentru gestionarea intimidării adolescentelor.
 • Metodologia dezvoltării creativității la preșcolari.
 • Consilierea psihopedagogică a familiei în situație de criză.
 • Dimensiuni psihopedagogice de prevenire a conflictelor adolescenți-părinți.
 • Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale: probleme și atitudini.
 • Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii.
 • Divorţul şi efectele acestuia asupra copilului.
 • Violența școlară: dimensiuni și măsuri de intervenție psihosociale.
 • Intervenția psihosocială a mamelor cu risc de abandon al copilului.
 • Efectele consumului de alcool al părinților asupra copiilor.
 • Suportul psihosocial acordat copiilor abuzați proveniți din familii social- vulnerabile.
 • Măsuri psihosociale adresate adolescenților aflați în situații de risc.
 • Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități mintale prin terapiile ocupaționale.
 • Violenţa în familie asupra femeii în cuplurile căsătorite: suportul psihosocial. 

Tematica teze Ciclul II - 2023-2024

 • Prevenirea sindromului burnout la adulți.
 • Formarea personalului-o investiție necesară în organizații.
 • Rolul liderului și a stilului de conducere al acestuia în satisfacția în muncă a angajaților.
 • Reabilitarea psiho-emoționale a femeilor victime ale violenței domestice.
 • Dezvoltarea abilităților comunicative la funcționarii publici.
 • Relaţia dintre climatul organizaţional şi implicarea emoţională în muncă.
 • Consilierea psiho-emoțională a familiilor în situații de divorț.
 • Sindromul burnout și inteligența emoțională la adulți.
 • Corecția agresivității la copilul abuzat.
 • Managementul conflictelor în organizații.
 • Importanța team building-ului pentru performanțele organizaționale.
 • Intervenții terapeutice pentru părinții agresori.
 • Reabilitarea psiho-emoțională a copiilor abuzați și maltratați în mediul familial.
 • Atacul de panică și anxietatea la tineri.
 • Manipularea psiho-emoțională în cuplul marital.
 • Influiența adulterului asupra coeziunii familiale.
 • Climatul psihologic și educativ și efectul său asupra formării și dezvoltării personalității copiilor.
 • Modelarea comportamentului greu educabil a copilului prin metode prietenoase.
 • Managementul resurselor umane și succesul organizațional.
 • Rolul parteneriatului educațional în formarea personalității la elevi.
 • Dezvoltarea emoțiilor pozitive la preșcolari prin activități didactice.
 • Dezvoltarea personalității în învățământul primar.
 • Influenţa factorilor de stres asupra comunicării în organizaţii.
 • Condiții psihopedagogice de eficientizare a dezvoltării atenției la elevii de vârstă școlară mică.
 • Comportamentele adictive în rândul copiilor între reabilitare și resocializare.
 • Strategii de dezvoltare a creativității la vârsta adultă.
 • Managementul carierei profesionale în rândul psihologilor.
 • Dezvoltarea caracterului la cadrele manageriale.
 • Condiții de eficientizare a interacțiunii manager-subaltern.
 • Didactica psihologică aplicată în învățarea școlară.
 • Managementul proiectelor în educația non-formală a adulților.
 • Managementul emoțiilor din perspectivă educațională.
 • Leadershipul ca provocare pentru dezvoltarea personală și profesională.
 • Managementul gestionării conflictelor în organizații.
 • Strategii de reducere a burnout-ului în mediul organizațional.
 • Consilierea familiei din perspectiva formării competențelor parentale.
 • Parteneriatul părinți-grădiniță în contextul valorificării activităților educative.
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale la cadrele didactice din învățământul preșcolar.
 • Managementul schimbării promovat în domeniul educațional.
 • Psihologia educației adulților din mediul rural.
 • Climatul organizațional și satisfacția profesională a cadrelor didactice.
 • Relația dintre inteligența emoțională și comportamentul prosocial la preadolescenți.
 • Strategii de dezvoltare a abilităților de comunicare la preadolescenți.
 • Strategii de depășire a situației de criză educațională la elevii claselor gimnaziale.
 • Managementul participării elevilor în procesele decizionale la nivelul instituției școlare.
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.