Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122
+373 22 509 148
info@usem.md

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

События

Conferința va avea loc în perioada 1-2 decembrie 2023, în Chișinău, Republica Moldova. Perioada de înregistrare – până la 20 noiembrie 2023.

Посмотреть все события

Susținere publică

AVIZ
de susținere a Lucrării de sinteză, în vederea obținerii titlului de doctor habilitat în drept (în baza lucrărilor publicate)
 
Prin prezenta, Școala doctorală „Științe juridice și relații internaționale USEM”, anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză cu tema:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС, ВИДЫ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”
(ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE NEGUVERNAMENTALE:
STATUTUL JURIDIC, TIPURILE ȘI ROLUL LOR ÎN LUMEA CONТЕMPORANĂ)
 
a postdoctorandului LISENCO Vladlena,  doctor  în  drept,  conferențiar  universitar
în domeniul de formare profesională 552. Drept public
la specialitatea științifică 552.08 - Drept internațional și european public
 
consultant științific BURIAN Alexandru, doctor habilitat in drept, profesor universitar;
 
în incinta Universității de Studii Europene din Moldova, pe adresa:
Strada Ghenadie Iablocikin 2/1, aud. 200A, pe data 10 octombrie 2023, ora 15.00.
 
Comisia de susținere publică a lucrării de sinteză, este formată din următoarea componență:
  1. Președinte: POALELUNJI Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar (ULIM);
  2. Secretar științific: TEOSA Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (USM);
  3. Consultant științific: BURIAN Alexandru, doctor habilitat in drept, profesor universitar (USEM);
  4. Referent oficial: ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM);
  5. Referent oficial: BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar (AAP a USM);
  6. Referent oficial: MAFTEI Jana, doctor în drept, profesor universitar (Universitatea “Danubius”, Galați, România);
  7. Referent oficial: LIPKOVA Ludmila, doctor în economie, profesor universitar (Universitatea Economică din Bratislava, Slovacia)
 
 
 
29.09.2023
 
Directorul școlii doctorale USEM,
doctor în drept, conferențiar universitar
BÎTCĂ Ion