Контакты

Anticamera USEM
+373 22 509 122

Facultatea de Drept
+373 22 509 137

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 196

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
+373 22 509 193

Secția studii
+373 22 509 140

Contabilitatea
+373 22 509 143

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127

На какой Факультет Вы хотели бы поступить?

Задайте вопрос

Поиск

Студенческий научный кружок

În cadrul facultăţii activează cercul ştiinţific studenţesc „Economia contemporană” care are drept scop:
  • de a dezvolta aptitudini de cercetare în domeniul ştiinţelor economice la tinerii cercetători şi
  • de a crea deprinderi practice şi lucru în echipă.

 

Cercul ştiinţific reprezintă o activitate extracuriculară informală.

Acesta se desfăşoară pe perioada anului universitar prin întâlniri săptămânale cu dezbateri la diverse teme economice.

 

Direcţiile principale ale meselor rotunde sunt:

1.    Managementul şi dirijarea firmei moderne
2.    Prognoze financiare ale întreprinderii
3.    Abordări ale contabilităţii în Republica Moldova
4.    Strategii de dezvoltare a turismului în cadrul proiectelor naţionale

Membrii cercului ştiinţific studenţesc sunt toţi doritorii din contingentul studios de la ciclul I licenţă şi II Masterat din cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice, dornici să comunice, să studieze, să cerceteze şi să demonstreze competenţe în domeniul cercetării şi inovării din domeniul ştiinţelor economice.

Cadrele didactice ghidează activitatea de cercetare a studenţilor şi contribuie la formarea deprinderilor practice în domeniul de cercetare.
Rezultatele cercetărilor sunt înaintate pentru participare în cadrul conferinţelor ştiinţifice a tinerilor cercetători organizate la nivel naţional şi internaţional.

Totodată în cadrul meselor rotunde organizate cu tematici selectate în baza problemelor stringente cu care se confruntă ţara noastră la etapa actuală sunt invitate persoane ce activează în instituţii relevante pentru economia Republicii Moldova, astfel constituind şi un mod de ghidare a specialităţii pentru tinerii specialişti.
Activitatea este văzuta ca un pilon care vine să întregească şi să perfecţioneze componenta de învăţare a teoriei, cu  o atitudine şi o îmbinare de trăsături individuale ale personalităţii studentului demonstrând prin  discursul propriu curiozităţi şi stări legate de Economie.
 
Aici puteți accesa noutățile cercului și/sau rapoartele acestuia.

Этот сайт использует Cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Наши партнеры могут комбинировать эти сведения с предоставленной вами информацией, а также данными, которые они получили при использовании вами их сервисов.